Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

5. 1. 2022

Poročilo o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Naslovnica končnega poročila o uresničevanju ReNPIO 2013–2020.

Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (v nadaljevanju ReNPIO 2013–2020). Državni zbor RS jo je sprejel 24. oktobra 2013.

Doslej je bila za spremljanje uresničevanja ReNPIO 2013–2020 izdelana Analiza uresničevanja ReNPIO v 2014–2016, za obdobje med letoma 2017 in 2020 pa so bile opravljene analize o uresničevanju LPIO 2017, LPIO 2018, LPIO 2019 in LPIO 2020. Ob izteku obdobja ReNPIO 2013–2020 je Andragoški center Slovenije na podlagi dozdajšnjih poročil sodelujočih ministrstev pripravil poročilo o uresničevanju ReNPIO 2013–2020 za celotno obdobje veljavnosti.

Na začetku predstavljamo povzetek stanja, pregled ugotovitev poročil in razvoja izobraževanja odraslih. Iztekajoča se ReNPIO namreč v marsičem temelji na prejšnji ter nadaljuje že tedaj začrtano pot. V nadaljevanju so predstavljeni dosežki pri doseganju zastavljenih ciljnih vrednosti in kazalnikov, mednarodna primerljivost  ter na drugi strani doseganje in realizacija finančnih kazalnikov. Na koncu analize so povzeti sklepi, nekaj podrobnejših prikazov pa je dodanih v prilogi.

Poročilo so obravnavali člani Komisije za obravnavo strateških vprašanj v izobraževanju odraslih in člani Strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content