Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

EPUO (2012–2021)

Ozaveščanje
Naziv projekta (v angleščini)Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji (National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning in Slovenia)
Časovni okvir2012 do 2021 (po fazah: 2012–2014, 2014/2015, 2015–2017, 2017–2019, 2020–2021)
Trenutna faza teče od 1. 1. 2020 do 318. 12. 2021.
ProgramErasmus+
KoordinatorAndragoški center Slovenije (ACS)
Partnerji:
Dejavnosti koordinira Evropska komisija, in sicer njena enota, pristojna za izobraževanje odraslih (po vsebinski plati) ter Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo – EACEA (po tehnični plati). Projekt se izvaja v vseh državah članicah EU v skladu s projektnimi načrti posamezne države.
Kontaktna osebamag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica
T: +386 1 5842 567, +386 51 302 313
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Dejavnosti, zasnovane za vsako fazo posebej, so namenjene popularizaciji sporočil Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji ter promociji izobraževalne politike doma in v EU. Predvsem pa so sestavni del ozaveščanja slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim.

CILJI

Ključni cilji aktualnega projekta podpirajo:

  • implementacijo Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO),
  • uveljavljanje Priporočila Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle,
Preberi več
  • druga prizadevanja v politiki, stroki in praksi izobraževanja odraslih, še posebno kar zadeva prvo in drugo prednostno področje EPUO, tj. upravljanje (usklajenost z drugimi politikami) ter ponudba IO in dejanska udeležba,
  • uveljavljanje zadnjih dveh prioritet EPUO (fleksibilnost in dostop ter kakovost).
OPIS

V peti fazi projekta EPUO bo bomo izvedli šest forumov o prihodnosti izobraževanja odraslih, ubranih na naslednje teme: digitalizacija družbe, demografske (migracije,  starajoča se družba), vključenost in državljanstvo, okoljski izzivi ter tehnološke spremembe in prihodnost dela. Na teh dogodkih bomo preučili vlogo izobraževanja in vseživljenjskega učenja pri vsakem od naštetih trendov in procesov.

Preberi več

Druga veja dejavnosti bo posvečena prenovi in nadgradnji portala Kam po znanje (pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji). Vzpostavili bomo sistematično komunikacijsko strategijo, s katero bomo naše rezultate čim bolj približali različnim končnim uporabnikom – nosilcem politike, izobraževalcem odraslim, učečim se in drugim.

Del prizadevanj bo namenjen spremljanju uresničevanja Priporočila Sveta Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, sprejete decembra 2016, ter njeni popularizaciji. Nekatere pristope (npr. e-portal PIE-bilten EPUO) bomo nadgradili.

Posebno pozornost bomo še naprej posvečali strokovnim izmenjavam z evropsko in domačo strokovno javnostjo prek ePlatforme za izobraževanje odraslih v Evropi – EPALE.

https://epuo.acs.si/

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content