Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

EPUO (2012–2023)

Ozaveščanje
Naziv projekta (v angleščini)Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji (National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning in Slovenia)
Časovni okvir2012 do 2023 (po fazah: 2012–2014, 2014/2015, 2015–2017, 2017–2019, 2020–2021, 2022–2023)
Trenutna faza teče od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
ProgramErasmus+
KoordinatorAndragoški center Slovenije (ACS)
Partnerji:
Dejavnosti koordinira Evropska komisija, in sicer njena enota, pristojna za izobraževanje odraslih (po vsebinski plati) ter Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo – EACEA (po tehnični plati). Projekt se izvaja v vseh državah članicah EU v skladu s projektnimi načrti posamezne države.
Kontaktna osebamag. Zvonka Pangerc Pahernik, nacionalna koordinatorica
T: +386 1 5842 567, +386 51 302 313
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Dejavnosti, zasnovane za vsako fazo posebej, so namenjene popularizaciji sporočil Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Sloveniji (novi EPUO (nEPUO) s popravkom besedila, prejšnji EPUO), ter promociji izobraževalne politike doma in v EU. Predvsem pa so sestavni del ozaveščanja slovenske javnosti o pomenu in vseprisotnosti izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja ter o priložnostih, ki so na voljo odraslemu prebivalstvu.

Projekt nagovarja vse ciljne skupine, tj. predstavnike politike, prakse in stroke v izobraževanju odraslih, učeče se, medije in najširšo javnost, posebno pozornost pa namenja manj izobraženim in izobraževalno prikrajšanim. Projektne dejavnosti odrasle spodbujajo k učenju in jih krepijo za različne vidike življenja.

CILJI

Ključni cilji aktualnega projekta podpirajo:

Preberi več
  • druga prizadevanja v politiki, stroki in praksi izobraževanja odraslih, še posebno kar zadeva upravljanje izobraževanja odraslih (usklajenost z drugimi politikami) ter ponudbo učnih priložnosti (portal Kam po znanje) in dejansko udeležbo,
  • uveljavljanje fleksibilnosti in dostopa ter kakovosti v izobraževanju odraslih).
OPIS

V šesti dvoletni fazi projekta EPUO so dejavnosti razdeljene na pet delovnih področij:

  • vzpostavitev in sodelovanje članov koordinacijskega odbora EPUO,
  • nadaljnja implementacija Priporočila EU Poti izpopolnjevanja,
  • problematika izbranih osmih spretnosti za življenje: analiza stanja, organizacija osmih forumov EPUO ter izpostavitev teh spretnosti na nacionalni platformi Kam po znanje,
Preberi več
  • diseminacijske dejavnosti v medijih ACS in EPUO (še posebno na projektni spletni strani https://epuo.acs.si) ter na EPALE in
  • izmenjave na mednarodni ravni (sodelovanje med nacionalnimi koordinatorji EPUO, EK in EACEA).

https://epuo.acs.si/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content