Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Pismenost

image

Raziskovalno, razvojno in izobraževalno delo, povezano s pismenostjo in temeljnimi zmožnostmi odraslih, je eno temeljnih področij našega dela. Ukvarjamo se z različnimi dejavnostmi:

  • opravljamo primerjalne študije in raziskave,
  • preučujemo in razvijamo modele in programe za odrasle,
  • razvijamo nove pristope k usposabljanju učiteljev in strokovnih delavcev,
  • preučujemo in razvijamo nova interaktivna gradiva za odrasle in strokovne delavce,
  • promoviramo področje pismenosti,
  • sodelujemo v mednarodnih razvojnih in raziskovalnih projektih.

V obdobju treh desetletij so se spreminjali tako razumevanje problematike pismenosti pri odraslih kot tudi programska ponudba za odrasle in pristopi k usposabljanju učiteljev. Zagotovo sta, poleg razvijajoče se prakse na področju pismenosti odraslih, naše delo najbolj zaznamovali dve odmevni mednarodni raziskavi, ki smo ju izpeljali  pod okriljem OECD. Prva je Mednarodna raziskava pismenosti odraslih IALS (1997–2000), druga je Raziskava spretnosti odraslih PIAAC (2013–2015), ki je pokazala, da so odrasli v Sloveniji v aktivni dobi med 16. in 65. letom pod mednarodnim povprečjem na vseh merjenih področjih spretnosti (besedilne, matematične in reševanje problemov). Ocenjeno je, da več kot 400.000 odraslih v Sloveniji dosega le najnižje ravni besedilnih in matematičnih spretnosti, kar nakazuje, da gre za množični pojav, ki terja celovit pristop.

Po letu 2000 se je razvila ponudba javnoveljavnih izobraževalnih programov za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti za različne ciljne skupine odraslih, ki ohranja skupno ime: programi Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Za vsak posamezni program je bila opravljena posebna študija potreb in značilnosti ciljnih skupin. Po letu 2012 so bili posodobljeni na podlagi ugotovitev Nacionalne evalvacije javno veljavnih programov za odrasle (2010–2011), ki je zajela več kot 1.200 učiteljev, udeležencev programov in izvajalcev. Ocenjujemo, da so rezultati Nacionalne evalvacije, ki je razkrila in pojasnila mehanizme v modelu programov za ranljive skupine odraslih,  izviren prispevek k andragoški stroki.

Dozdajšnji razvoj programov in dejavnosti na področju pismenosti odraslih kaže, da ni mogoče pričakovati bistvenih premikov, če niso zagotovljeni temeljni pogoji:  enakomeren razvoj omrežja ustanov in učiteljev ter materialni pogoji za njihovo kakovostno delovanje in strokovni razvoj.

Vas zanima več o področju pismenosti odraslih? Podrobno ga predstavljamo na posebni spletni strani.

Nepismenost je podobna svetu s samo enim vhodom, in ko vstopimo, ni tam ničesar. Pismenost me je rešila tega temnega sveta. Odklenila mi je tisoč vrat, skozi katera lahko vstopim.

Ernest Carr

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content