Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Borze znanja

Neformalno učenje
Naziv dejavnostiBorza znanja
Časovni okvirod leta 1992 dalje
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktni osebimag. Margerita Zagmajster
T: 01 5842 563
E: margerita.zagmajster@acs.si 

dr. Anita Jug Došler
T: 01 5842 580
E: anita.jug.dosler@acs.si

NAMEN

Borza znanja (BZ) je informacijsko središče, v katerem se zbira, ureja in posreduje podatke o ljudeh, ki znanje iščejo, in o ljudeh, ki znanje ponujajo. Podatkovna baza se dnevno polni in daje uporabnikom možnost brezplačne izmenjave ponudb in povpraševanja o različnih znanjih, spretnostih in veščinah.

Preberi več

BZ je poskusno začela delovati leta 1992 na Andragoškem centru Slovenije. Takrat smo razvili organizacijski sistem in računalniški program za obdelavo podatkov ter zagotovili podporo javnih občil. Osrednja BZ deluje v Mestni knjižnici Ljubljana. Osrednji BZ v Ljubljani kot prvi delujoči so se do sedaj pridružile še BZ v: Mariboru, Novem mestu, Izoli, Murski Soboti, Škofji Loki, Ptuju, Celju, Postojni, Novi Gorici in Žalcu.

CILJI

Cilji delovanja borze znanja so:

  • posredovanje znanja in izkušenj,
  • širjenje kulture učenja,
  • povezovanje znanja, učenja in interesov članov.
OPIS

Borza znanja (BZ) je bila projektno razvita na Andragoškem centru Slovenije. Slovenska mreža BZ je koordinirana s strani osrednje BZ, ki deluje v Mestni knjižnici Ljubljana.

Preberi več

Predmet brezplačne izmenjave ponudb in povpraševanja predstavljajo znanja, vedenja, veščine in spretnosti z najrazličnejših področij. BZ zagotavlja pretok informacij o ljudeh, ki neko znanje imajo in/ali ga želijo prejeti, ne preverja pa kakovosti njihovega znanja. Podatki o udeležencih in znanjih, ki jih ljudje ponujajo ali iščejo, so evidentirani v vpisnih listih in v računalniški bazi. Z udeleženci se najpogosteje komunicira preko elektronske pošte, telefona ali osebnega srečanja. Član BZ je vsak posamezen ponudnik ali povpraševalec po določenem znanju, ki se včlani v katerokoli slovensko BZ, z namenom, da brezplačno ponudi ali pridobi določeno vrsto znanja. Način brezplačnega učenja in lokacija izmenjave je odvisna od potreb, želja in možnosti ponudnikov in posredovalcev znanja.

Sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja je za BZ bistvenega pomena, saj je stalno in fleksibilno informiranje čim večjega števila ljudi, tako o brezplačnih dejavnostih BZ kot tudi o vsebini aktualnih učnih povpraševanj in ponudb, eden od pomembnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost delovanja BZ po Sloveniji.

AKTIVNOSTI

Skrb za razvoj BZ:

  • sodelovanje z MIZŠ pri pripravi strokovnih podlag, smernic in drugih dokumentov,
  • razvoj priporočil za posodobitev BZ.

Delo z udeleženci BZ obsega zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov o učnih ponudbah in povpraševanjih.

KLJUČNI DOSEŽKI

V letu 2019 je delovalo 5 izvajalcev BZ, 4 izvajalci so izvajali regionalno BZ, 1 izvajalec pa osrednjo BZ. Vanje je bilo vključenih 889 odraslih.

 

http://www.borzaznanja.si/default.asp?mID=sl&pID=mreza_borze

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content