Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

ReachOut (2022–2024)

Svetovanje
Logotipa projekta ReachOut in sofinancerja: EU.
Naziv projekta (v angleščini)Terensko delo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih za zaposlene iz depriviligiranih okolij (Reach Out to the ‘Left-Behind’ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu)
Časovni okvirmarec 2022–februar 2024
ProgramErasmus+, KA2
PartnerjiÖSB Social Innovation gemeinnützige GmbH (Dunaj, Avstrija) – koordinator
Bbb Büro für berufliche Bildungsplanung R. Germany, Klein & Partner GbR (Dortmund, Nemčija)
Vyzkumny ustav prace a socialnich veci (Praga, Češka)
Andragoški center Slovenije (Ljubljana, Slovenija)
Kontaktni osebiMag. Tanja Vilič Klenovšek
T: 01 5842 584
E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si
NAMEN

Namen projekta je povečati zanimanje in vključevanje v izobraževanje odraslih z učinkovitimi pristopi terenskega dela (outreach), svetovanja in motiviranja. 

CILJI

Glavna cilja projekta sta:

  • izboljšati pristope v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih, da bodo v izobraževanje in usposabljanje vključeni tudi zaposleni iz depriviligiranih okolij, »da nikogar ne pustimo zadaj« ter
  • pripraviti strateška priporočila za izboljšanje doseganja zaposlenih iz depriviligiranih okolij za odločevalce na ravni nacionalnih politik v državah partnericah projekta.
OPIS

Ob naraščajoči neenakosti v ‘zahodnih’ družbah se povečuje tudi obseg depriviligiranih okolij. Tak razvoj spodbujajo številni dejavniki, kot so digitalizacija (e-pismenost, informacijska pismenost…), polarizacija trga dela (povečanje števila revnih zaposlenih, nove oblike prekarnega dela…) in priseljevanje.

Preberi več

Izobraževanje je ključno za reševanje naraščajoče neenakosti, a je žal v modernih družbah pogosto manj odprto in vsem enako dostopno, kot se pogosto razglaša. Predvsem pred tistimi iz depriviligiranih okolij so na poti do izobraževanja in usposabljanja številne ovire.

Projekt se osredotoča na potrebe delovno aktivnih oseb na višku delovno aktivne dobe z manj stabilnimi oblikami zaposlitve (npr. razdrobljeno, prekarno, nizko plačano, marginalizirano, delno prijavljeno delo), ki imajo tudi težji dostop do izobraževanja in svetovanja, nekateri med njimi imajo tudi migracijsko ozadje.

Projekt ReachOut izpostavlja vprašanje povezanosti svetovanja za izobraževanje z zaposlenimi iz depriviligiranih okolij in se sprašuje, kako je mogoče v svetovalni dejavnosti podpreti senzibilnost svetovalca za habitus zaposlenih iz depriviligiranih okolij.

Projekt nagovarja svetovalce, njihove organizacije in nosilce politik na tem področju.

Oglejte si predstavitven letak (tudi v angleščini).

AKTIVNOSTI

V času trajanja projekta in po njem bodo izpeljane naslednje aktivnosti:

  • Raziskava teme na nacionalnem in evropskem nivoju.
  • Predstavitev napredka v obliki seminarjev vzajemnega učenja na mednarodnih partnerskih sestankih.
Preberi več.
  • Intervjuji z deležniki, 3-5 intervjujev na partnerja.
  • Intervjuji s svetovalci, 12 intervjujev na državo.
  • Predstavitev rezultatov in diskusija na multiplikatorskih dogodkih v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji in Sloveniji. Na vsakem dogodku bo okoli 30 udeležencev.
  • Predstavitve na konferencah, delavnicah in seminarjih za različne ciljne skupine.
KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu ReachOut bodo objavljeni trije rezultati projekta za svetovalce in deležnike:

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content