Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Projektno učenje mlajših odraslih

Neformalno učenje
Naziv projektaProjektno učenje mlajših odraslih – PUM-O+
Časovni okvirstalna naloga
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna oseba

Natalija Žalec, MAEd (UK)

T: 01 5842 587

E: natalija.zalec@acs.si

NAMEN

Razvoj, spremljanje, vrednotenje, svetovalna in koordinacijska podpora programu PUM-O+.

CILJI
 • Svetovanje izvajalcem, strokovni in laični javnosti v zvezi s programom
 • Razvoj programa
 • Spremljanje in vrednotenje programa
 • Strokovni razvoj osebja v programu PUM-O+
OPIS

PUM-O+ je program v katerega se za obdobje do 10 mesecev vključujejo mlajši odrasli v starosti od 15 do 26 let, ki so neuspešno končali ali prekinili šolanje na osnovni, poklicni, strokovni ali gimnazijski ravni. V program se lahko vključijo tudi dijaki, ki so še vključeni v šolanje, a imajo težave in jim preti osip ali pa mlajši udeleženci programa Osnovna šola za odrasle. V programu lahko ob podpori mentorjev in zunanjih sodelavcev pridobijo kompetence, ki jim omogočajo uspešno nadaljevanje in dokončanje šolanja in uspešno približevanje trgu dela. Andragoški center Slovenije s svojimi dejavnostmi strokovno podpira delovanje in razvoj programa v sodelovanju z vsemi deležniki (več na SENCE: PUM-O skozi okno).

AKTIVNOSTI
 • Razvoj kurikuluma
 • Razvijanje orodij in evalvacija programa
 • Temeljno usposabljanje in spopolnjevanje mentorjev v programu PUM-O+
 • Koordinacija in medsektorsko povezovanje
 • Svetovanje v zvezi s programom
KLJUČNI DOSEŽKI
 • Oblikovanje kurikuluma Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O+) (junij 2023)
 • Izpeljava osebnih intervjujev s kandidati za mentorje za vključitev v program Temeljnega usposabljanja
 • Oblikovanje in izvedba programa Temeljnega usposabljanja za mentorje PUM-O+ – 96 pedagoških ur
Preberi več
 • Koordinacija sodelovanja med deležniki
 • Izpeljava dveh celodnevnih delavnic za mentorje PUM-O+ (vsako leto)
 • Število izvajalcev: 12
 • Število udeležencev: 377 v letu 2020 (574 v letu 2019)

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content