Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

GLAS (2021–2022)

Vrednotenje
Naziv projekta (v angleščini)Svetovanje v postopkih vrednotenja pri odraslih z nižje razvitimi spretnostmi (Guidance for Low – skilled Adults towards Skills Assessment and Validation – GLAS)
Časovni okvir1. 11. 2020 – 31. 12. 2022
ProgramErasmus+, KA2
PartnerjiCenter za izobraževanje in kulturo Trebnje – CIK Trebnje (Slovenija) – koordinator
Andragoški center Slovenije – ACS (Slovenija)
European Association for the Education of Adults – EAEA (Belgija)
Scotland’s learning Partnership (Velika Britanija)
Univerza Valladolid (Španija)
Kontaktni osebiVera Mlinar
T: 01 5842 588
E: vera.mlinar@acs.si
NAMEN

Temeljni namen projekta je razvoj metodologije za ocenjevaje in vrednotenje digitalnih, matematičnih in jezikovnih kompetenc odraslih. Oblikovane bodo tudi smernice za svetovalce, v katerih bodo opredeljeni ukrepi in skupna načela ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc.

Postopki ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc so namenjeni nizko kvalificiranim odraslim, ki v postopku prejmejo mnenje svetovalca o razvitosti kompetence na določeni ravni, sklano z evropskim ogrodjem kvalifikacij. Mnenje vključuje tudi priporočila za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje odraslih.

CILJI

​Glavna cilja projekta sta:

  • spodbujati dostop do možnosti za nadgradnjo kompetenc odraslih s pomočjo postopkov ocenjevanja in vrednotenja ter
  • razširiti kompetence izobraževalcev odraslih s pomočjo izboljšanja svetovalnih metod in orodij.
OPIS

Dejavnost svetovanja za odrasle je že prisotna na ravni držav EU, pogosto pa ne dosega tistih, ki izobraževanje in usposabljanje najbolj potrebujejo kot temelj trajnostne zaposlitve in socialne vključenosti. Pomanjkanje dogovorjenih postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja izobraževalcem odraslih otežuje napotitev  odraslih v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje.

Preberi več

S skupnim razvojem metodologije, smernic za izvajanje postopkov, spletnega mesta z metodami in orodji ter priporočil za ocenjevanje in vrednotenje kompetenc v okviru GLAS projekta bo:

  • dosežena širša množica odraslih,
  • uspešnejša predstavitev inovativnih pristopov svetovanja.
AKTIVNOSTI

Glavne aktivnosti v projektu so:

  • vzpostavitev spletnega mesta z različnimi orodji za ocenjevanje in vrednotenje digitalnih, matematičnih in jezikovnih kompetenc odraslih,
  • priprava metodologije za ocenjevanje in vrednotenje digitalnih, matematičnih in jezikovnih kompetenc odraslih,
  • implementacija smernic za izobraževalce odraslih ter
  • priprava priporočil za vključevanje metodologije v sisteme izobraževanja odraslih in dejavnosti svetovanja v EU.
KLJUČNI DOSEŽKI

Metodologija za ocenjevanje in vrednotenje ključnih kompetenc ter implementacija smernic podpira izobraževalce odraslih pri svetovanju odraslim z nižje razvitimi digitalnimi, matematičnimi in jezikovnimi kompetencami.

Preberi več

S svetovanjem ter postopki ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc odraslih naj bi izboljšali možnosti odraslih za nadgradnjo njihovih ključnih kompetenc, zvišali njihovo konkurenčnost na trgu dela in izboljšali kakovost življenja nasploh.

Odrasli bodo imeli z vključitvijo v proces ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc boljši vpogled v njihovo razvitost ter možnost načrtovanja njihovega nadaljnjega razvoja.

https://glas-project.eu/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content