Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Kompetence strokovnih delavcev 2016–2018

Andragoško spopolnjevanje
Naziv projektaKrepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 (krajše Kompetence strokovnih delavcev 2016–2018)
Časovni okvirjulij 2016 – september 2018
Vrednost projektaSkupna vrednost projekta je 3.400.000 EUR, od tega je prispeval Evropski socialni sklad 2.720.000 EUR, MIZŠ pa 680.000 EUR. Vrednost projekta na ACS je 87.850 EUR.
FinancerNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 5842 577
E: tanja.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbeVlasta Šemrov, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NAMEN

Projekt je namenjen krepitvi kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev na področjih:

 • podjetništva in podjetnosti,
 • vseživljenjskega učenja,
 • vseživljenjske karierne orientacije,
Preberi več
 • jezikovnih kompetenc,
 • mobilnosti,
 • učnih težav in učenje učenja,
 • inovativnih pristopov v poučevanju,
 • vodenja javnega zavoda z uporabo IKT,
 • ​kakovosti z uporabo podatkov NPZ in mature kot podpore procesom samoevalvacije in izboljšanja učenja in poučevanja.
CILJI

Cilji v projektu so:

 • prispevati h krepitvi kompetenc strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju, kar bo prispevalo k razvoju inovativnih učnih okolij, uvajanju novih metod in pedagoških ter andragoških praks tudi z vključevanjem novih tehnologij in
 • nadaljevati začete aktivnosti na področju izobraževanja strokovnih delavcev, ki so potekale v okviru projektov Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011 in Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2011 do 2014.
OPIS

Nosilec projekta je Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije (ACS) pa je v projektu konzorcijski partner. V projektu sodelujejo še: Šola za ravnatelje, Državni izpitni center (RIC Ljubljana), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) ter Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Preberi več

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ciljna skupina projekta so strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Usposabljanja so namenjena:

 • kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,
 • strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov,
 • vodstvenim delavcem.
KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežki na ravni celotnega projekta so podrobneje predstavljeni tukaj.

 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content