Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022

Pismenost
Naziv projektaStrokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 (krajše Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022)
Časovni okvirapril 2016 – september 2022
Vrednost projekta1.893.375,00 EUR
FinancerEvropski socialni sklad (80 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %)
Kontaktna osebaMag. Estera Možina
T: 01 5842 591
E: ester.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbeMag. Marko Šiška
NAMEN
  • razvijati strokovne podlage za razvoj temeljnih zmožnosti in pismenosti odraslih in s tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje (VŽU),
  • izboljšati zmožnosti, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi,
  • umestiti doslej razvite aktivnosti za krepitev kakovosti izobraževanja odraslih v nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in
  • zagotavljati nadaljnje razvojno in svetovalno delo za izvajanje samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah.
CILJI
  • Razviti strokovne podlage, izobraževalni program ter inovativna gradiva, pristope in inštrumente, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti, boljši prilagojenosti potrebam odraslih ter kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih kompetenc nižje izobraženih in manj usposobljenih, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.
  • Pripraviti strokovne podlage za umeščanje samoevalvacije izobraževanja odraslih v nacionalni referenčni okvir za kakovost.
  • Razvoj programa usposabljanja, IKT orodij in novih učnih gradiv, ki pomenijo nadgradnjo dosedanjih dosežkov pri uveljavljanju samoevalvacije v izobraževanje odraslih.
OPIS

Projekt obsega štiri aktivnosti:

1. aktivnost: Razvoj strokovnih gradiv in programov ter pristopov v inovativnih učnih okoljih
2. aktivnost: Razvoj novih pristopov in strokovna podpora izvajalcem
3. aktivnost: Izvajanje novih oblik promocije različnim javnostim v sodelovanju z izvajalci
4. aktivnost: Sistemsko umeščanje in nadaljnji razvoj samoevalvacije v izobraževanju odraslih

Preberi več

S projektom zaokrožujemo v projektu Razvoj pismenosti 2011–2014 začet celostni pristop razvoja inovativnih orodij in programov, usmerjenih na poznavanja in uporabo temeljnih zmožnosti za ranljive skupine prebivalcev. Razvoj področja pismenosti in zmožnosti za ranljive skupine zahteva izredno dobro poznavanje razmer na terenu, kar je nesporno pokazal projekt Evalvacija javno veljavnih programov za razvoj pismenosti 2009–2011.

S strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane v okviru projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013–2015, smo ta cilj dosegli, saj so utemeljene na empiričnih podatkih in mednarodnih primerjalnih analizah o kompetencah slovenskega prebivalstva od 16 do 65 let. Te strokovne podlage so ključno izhodišče za izvajanje aktivnosti, ki so načrtovane za doseganje ciljev tega projekta.

Prek strokovnih in promocijskih dogodkov bomo nudili strokovno podporo izvajalcem in drugim deležnikom pri razvoju temeljnih zmožnosti odraslih, s čimer bomo zagotovili trajno in ustrezno uporabo rezultatov projekta. Za preizkušanje novih pristopov bomo opolnomočili različne deležnike, da se bodo povečale promocijske aktivnosti za razvoj spretnosti na nacionalni ravni. Zamišljeno pa je tudi usposabljanje izobraževalcev, ki ranljive odrasle usposabljajo za odzivanje na potrebe na trgu dela, hkrati pa jih spodbujajo k razvoju kompetenc.

Končni namen je, da se ranljive odrasle usposobi za odzivanje na potrebe na trgu dela in v zadostni meri opremi s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest.

KLJUČNI DOSEŽKI

Ključni dosežki projekta so predstavljeni tukaj, lahko pa si jih ogledate tudi na spletni strani projekta.

https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/

https://www.facebook.com/druzinska.pismenost

https://www.instagram.com/druzinska.pismenost/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content