Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Svetovanje zaposlenim 2016–2022

Svetovanje
Naziv projekta/dejanovstiStrokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje zaposlenim 2016–2022)
Časovni okvirjunij 2016 – marec 2022
Vrednosti projekta809.000,00€
FinancerjaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad
Kontaktna osebamag. Tanja Vilič Klenovšek
T: 01 5842 584
E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si
NAMEN
  • Razvoj učinkovitih pristopov informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih odraslih in
  • ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih,
  • s ciljem ohranjanja zaposlitev, večje fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega znanja.

Pozornost je bila zato namenjena predvsem prilagajanju, poglabljanju in nadgrajevanju znanja in kompetenc zaposlenih, ki se danes srečujejo s številnimi kariernimi spremembami, zato je še toliko pomembnejše, da se jim skladno s potrebami na trgu dela zagotovijo bodisi ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost za novo karierno pot ali poglabljanje kariere na njihovem področju dela.

CILJI
  • Razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov za izvajanje informativno svetovalne dejavnosti – ISIO,
  • sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki ter
  • izvajanje strokovnega svetovanja.
OPIS

Projekt je nastal kot nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v preteklem ESS programskem obdobju. Z aktivnostmi smo podpirali dejavnosti, ki so jih preko javnih razpisov za svetovanje in vrednotenje izvajale izvajalske organizacije s področja izobraževanja odraslih.

V programskem obdobju 2014–2022 smo želeli zagotoviti implementacijo rezultatov iz predhodnega obdobja ter se z dejavnostjo osredotočiti na ciljno skupino zaposlenih odraslih, še posebej manj izobraženih in izobraževalno neaktivnih ter starejših od 45 let.

PODAKTIVNOSTI

Projekt je zajema sledeče podaktivnosti:

Podaktivnost 1: Razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov - preberi več

Podktivnost je bila namenjena razvoju novih pristopov v svetovanju – za doseganje manj izobraženih zaposlenih, novih svetovalnih pripomočkov za svetovanje zaposlenim, razvoju novih orodij za vrednotenje ključnih kompetenc in drugih podpornih gradiv za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih in drugih odraslih, pripravi novih strokovnih gradiv za izobraževalce odraslih, ki so izvajali svetovanje in vrednotenje ter razvoju IKT podpore.

Podaktivnost 2: Strokovno svetovanjem izvajalcem - preberi več

liStrokovno smo podpiramo na javnem razpisu »Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022« izbrane izvajalske organizacije za izpeljevanje aktivnosti svetovanja zaposlenim.

Podaktivnost 3: Sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki - preberi več

S strokovnimi in promocijski aktivnostmi smo različne partnerje in deležnike povezovalo na nove in učinkovitejše načine v podporo doseganju načrtovanih kazalnikov.

Hkrati smo zagotovljali tudi strateško in strokovno umeščanje področja informiranja in svetovanja ter vrednotenja in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje izobraževanja odraslih in širše v sistem vzgoje in izobraževanje.

https://zaznanje.si/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content