Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Raziskovanje

image

Raziskovalno dejavnost izvajamo v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov. Doslej smo sodelovali v več kot tridesetih raziskavah in evalvacijah. Velik del naših raziskav se je osredotočal na področje pismenosti, evalvacije pa na različne projekte aktivne politike zaposlovanja.

Opravljamo:

  • raziskave za podporo razvoju teorije in konceptov v izobraževanju odraslih,
  • aplikativne raziskave in primerjalne študije na področju izobraževanja odraslih,
  • evalvacije različnih vsebinskih segmentov področja izobraževanja odraslih.

Raziskovalni projekti se pretežno ukvarjajo s proučevanjem vprašanj, pomembnih za politiko in razvoj izobraževanja odraslih. Načrtno raziskovalno delo o politiki, sistemih, strategijah in konceptih, različnih prijemih, dejavnikih, ki vplivajo na procese in dosežke, predstavlja temelj za premišljene in usklajene ukrepe. Tako delovanje je pogoj za učinkovito politiko na področju izobraževanja odraslih.

V raziskovalnih projektih se ustvarja novo znanje. Kot osrednja nacionalna ustanova za izobraževanje odraslih skrbimo tudi za nastajanje temeljne strokovne literature, ki omogoča ustvarjanje slovenskega strokovnega izrazja na področju izobraževanja odraslih.

Raziskovanje posameznih segmentov izobraževanja odraslih omogoča tudi razvoj novih modelov in oblik učenja ter njihov prenos v prakso.

Vas zanimajo rezultati raziskave o pismenosti? Preberite publikacijo Raziskava spretnosti odraslih: metodologija in rezultati – na kratko, znanstveno monografijo Spretnosti odraslih ali pa znanstveno raziskovalno poročilo, ki je nastalo na podlagi podatkov raziskave PIAAC, z naslovom Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi in obiščite spletno stran PIAAC.

Izboljšanje pogojev v svetu ni bistveno odvisno od spoznanj znanosti, temveč od izpolnitve človeških tradicij in idealov.

Albert Einstein

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content