Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

23. 4. 2018

a/a

Programoteka

Javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle so sprejeli na pristojnih strokovnih svetih in pristojen minister. Objavljamo samo programe, ki:

  • so oblikovani izključno za odrasle,
  • so bili na novo oblikovani v skladu z veljavno šolsko zakonodajo ali pa jim je bila v skladu s to zakonodajo podaljšana veljavnost.

Vsak program vsebuje naslednje informacije:

  • kdaj in kdo ga je sprejel,
  • podatek o številki uradnega lista, kjer so bili objavljeni ti podatki,
  • vsebina splošnega in posebnega dela programa,
  • morebitne druge uredbe, ki so pomembne za izvajalce posameznega programa.

Digitalna pismenost za odrasle – DPO

Izobraževalni programPomembni dokumenti
Digitalna pismenost za odrasle (DPO) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Digitalna pismenost za odrasle (DPO)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Digitalna pismenost za odrasle (DPO)

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU

Izobraževalni programPomembni dokumenti
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto (UŽU – DM) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto (UŽU – DM)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto (UŽU – DM)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU) 
 Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU)
 Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU)

Drugi programi

Izobraževalni programPomembni dokumenti
Izobraževalni program policist

Andragoški center Slovenije je v obdobju od 2010 do 2014 spodbudil in strokovno vodil razvoj novih programov usposabljanja za brezposelne in druge ciljne skupine odraslih. V sodelovanju s tremi ljudskimi univerzami so nastali trije novi programi:

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content