Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

23. 4. 2018

a/a

Programoteka

Javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle so sprejeli na pristojnih strokovnih svetih in pristojen minister. Objavljamo samo programe, ki:

  • so oblikovani izključno za odrasle,
  • so bili na novo oblikovani v skladu z veljavno šolsko zakonodajo ali pa jim je bila v skladu s to zakonodajo podaljšana veljavnost.

Vsak program vsebuje naslednje informacije:

  • kdaj in kdo ga je sprejel,
  • podatek o številki uradnega lista, kjer so bili objavljeni ti podatki,
  • vsebina splošnega in posebnega dela programa,
  • morebitne druge uredbe, ki so pomembne za izvajalce posameznega programa.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – UŽU

Izobraževalni programPomembni dokumenti
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU -BIPS
 Pravilnik o izobraževalnih programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost
 Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP)
Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – izzivi podeželja (UŽU-IP)
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU-IP)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU – MDM)
Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU-MDM)
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU-MDM)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK)
Pravilnik o izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU-MK)
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI)
Pravilnik o izobraževalnih programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe in Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU)

Drugi programi

Izobraževalni programPomembni dokumenti
Izobraževalni program policist

Andragoški center Slovenije je v obdobju od 2010 do 2014 spodbudil in strokovno vodil razvoj novih programov usposabljanja za brezposelne in druge ciljne skupine odraslih. V sodelovanju s tremi ljudskimi univerzami so nastali trije novi programi:

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content