Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Kam po znanje

podrocje
Naziv dejavnostiPregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji (krajše Kam po znanje)
Časovni okvirod leta 1992 dalje
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna osebaErika Brenk
T: 01 584 2570
E: erika.brenk@acs.si
NAMEN

Namen letnega spremljanja in objavljanja izobraževalne ponudbe za odrasle na spletni strani Kam po znanje je informirati in osveščati najširšo in strokovno javnost o ponudbi izobraževanja in usposabljanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter spodbujati k vseživljenjskemu učenju. Spletni pregled ponudbe izobraževanja odraslih je nepogrešljiv vir podatkov tudi pri informativno-svetovalni dejavnosti ter analitično-raziskovalni dejavnosti na področju izobraževanja odraslih.

CILJI

Informirati najširšo in strokovno javnost o izobraževalni ponudbi v Sloveniji, zagotavljati redno svetovanje in informiranje o izobraževalni ponudbi ter analizirati izobraževalno ponudbo za odrasle v Sloveniji.

OPIS

Spletni Pregled ponudbe izobraževanja odraslih je eden redkih virov informacij na nacionalni ravni, ki predstavlja ponudbo izobraževanja odraslih na področju formalnega in neformalnega izobraževanja za posamezno šolsko leto. Na spletni strani so širši in strokovni javnosti na voljo informacije o več kot 250 izvajalcih izobraževanja odraslih (od ljudskih univerz, srednjih šol, višjih in visokih strokovnih šol ter fakultet, do zasebnih organizacij in zasebnih šol, izobraževalnih centrov, društev, univerz za tretje življenjsko obdobje, knjižnic, muzejev, galerij in drugih izvajalcev izobraževanja) in več kot 3.500 izobraževalnih programih, ter druge informacije s področja izobraževanja in učenja odraslih.

Preberi več

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Ciljna skupina projekta so strokovni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Usposabljanja so namenjena:

  • kolektivom vzgojno-izobraževalnih organizacij,
  • strokovnim delavcem posameznih področij in predmetov,
  • vodstvenim delavcem.
AKTIVNOSTI
  • Sodelovanje z izvajalci izobraževanja odraslih,
  • letno spremljanje in objava izobraževalne ponudbe za odrasle,
  • analiza izobraževalne ponudbe.
SKUPNI KAZALNIK

Skupni kazalnik: 27 izdaj Pregleda ponudbe (do leta 1999 le tiskane, kasneje tudi na CD-ju in spletne, od leta 2002 dalje pa le spletne).

Kazalniki Pregleda ponudbe izobraževanja odraslih 2018/2019:

  • 254 izvajalcev izobraževanja odraslih in
  • 3.724 izobraževalnih programov.

https://pregled.acs.si

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim