Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Strokovna podpora področju izobraževanja odraslih

Podpora sistemu
Naziv projektaStrokovna podpora na področju izobraževanja odraslih
Časovni okvirstalna naloga
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktni osebi mag. Andrej Sotošek
T: 01 5842 566
E: andrej.sotosek@acs.si
NAMEN

Strokovna podpora za pospeševanje izobraževanja odraslih.

CILJI

Zagotavljanje strokovne podpore načrtovalcem politike za sistemsko urejanje izobraževanja odraslih v Sloveniji.

OPIS

V okviru naloge zagotavljamo predvsem podporo pri pripravi zakonodaje, pri pripravi strateških usmeritev in pri pripravi različnih strokovnih podlag za različna sistemska vprašanja na področju izobraževanja odraslih. Sodelujemo v različnih komisijah in delovnih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni ter pri izvajanju javnih razpisov na področju izobraževanja odraslih.

Preberi več

Pripravljamo različna strokovna gradiva za delo Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih, nacionalna poročila za področje izobraževanja na podlagi mednarodnih vprašalnikov in izvajamo druge nenačrtovane dejavnosti, ki jih med letom naroči financer (npr. pregled izobraževalnih programov, pregled različnih strateških dokumentov ipd.)

AKTIVNOSTI

Naše naloge v tem projektu so:

 • priprava strokovnih podlag za prenovo zakonodaje izobraževanja odraslih,
 • aktivna udeležba na sestankih več kot 25 komisij in delovnih skupin v Sloveniji in v tujini ter priprava različnih strokovnih gradiv,
 • spremljanje in analiziranje uresničevanja Letnega programa izobraževanja odraslih (LPIO) in Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO),
 • strokovna podpora pri izvajanju razpisov s področja izobraževanja odraslih.
KLJUČNI DOSEŽKI

Med ključnimi dosežki v zadnjem letu so:

 • priprava poročila o uresničevanju LPIO 2021 in sodelovanje pri pripravi LPIO 2022,
 • priprava Metodologije za spremljanje uresničevanja ReNPIO 2022–2030,
 • sodelovanje v delovni skupini za vzpostavitev poučevanja romščine kot maternega jezika,

.

Preberi več
 • sodelovanje pri pripravi letnega načrta in letnega poročila o uresničevanju ukrepov Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2020–2024,
 • sodelovanje pri pripravi letnega nacionalnega poročila o uresničevanju ukrepov Nacionalnega programa za jezikovno politiko 2020–2024,
 • spremljanje podatkov SURS in mednarodnih statistik za področje izobraževanja odraslih in priprava interpretacij podatkov,
 • opravljanje nalog v sodelovanju s CPI v zvezi z izvajanjem izrednega izobraževanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, izvajanjem usposabljanja in izpopolnjevanja za odrasle.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content