Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Strokovna podpora področju izobraževanja odraslih

podrocje
Naziv projektaStrokovna podpora na področju izobraževanja odraslih
Časovni okvirstalna naloga
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktni osebi mag. Peter Beltram
T: 01 5842 566
E: peter.beltram@acs.si

mag. Margerita Zagmajster
T: 01 5842 563
E: margerita.zagmajster@acs.si

NAMEN

Strokovna podpora za pospeševanje izobraževanja odraslih.

CILJI

Zagotavljanje strokovne podpore načrtovalcem politike za sistemsko urejanje izobraževanja odraslih v Sloveniji.

OPIS

V okviru naloge zagotavljamo predvsem podporo pri pripravi zakonodaje, pri pripravi strateških usmeritev in pri pripravi različnih strokovnih podlag za različna sistemska vprašanja na področju izobraževanja odraslih. Sodelujemo v različnih komisijah in delovnih skupinah na nacionalni in mednarodni ravni ter pri izvajanju javnih razpisov na področju izobraževanja odraslih.

Preberi več

Pripravljamo različna strokovna gradiva za delo Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih, nacionalna poročila za področje izobraževanja na podlagi mednarodnih vprašalnikov in izvajamo druge nenačrtovane dejavnosti, ki jih med letom naroči financer (npr. pregled izobraževalnih programov, pregled različnih strateških dokumentov ipd.)

AKTIVNOSTI

Naše naloge v tem projektu so:

  • priprava strokovnih podlag za prenovo zakonodaje izobraževanja odraslih,
  • aktivna udeležba na sestankih več kot 25 komisij in delovnih skupin v Sloveniji in v tujini ter priprava različnih strokovnih gradiv,
  • spremljanje in analiziranje uresničevanja LPIO,
  • strokovna podpora pri izvajanju razpisov s področja izobraževanja odraslih.
KLJUČNI DOSEŽKI

Med ključnimi dosežki v zadnjem letu so:

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim