Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

27. 7. 2022

Letni program izobraževanja odraslih 2021: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2021 (LPIO 2021) je sprejela Vlada Republike Slovenije 24. 3. 2021 s sklepom št. 60300-2/2021/3. Sledi ciljem, ki jih je določila Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20): dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje in izboljšati splošno izobraženost. Podlaga za LPIO 2021 sta bila ReNPIO13–20 in Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, 75/19 in 174/20).

Poročilo o realizaciji LPIO 2021 so v skladu z 45. členom ZIO-1 pripravili: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje. Andragoški Center Slovenije je na osnovi poročil izvajalcev o izvedenih programih in dejavnostih v podporo izobraževanju odraslih in finančnih poročil pristojnih ministrstev ter v sodelovanju z MIZŠ pripravil skupno poročilo o izvajanju LPIO 2021.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content