Andragoški center Slovenije

Andragoški

Druge publikacije Archives | Andragoški center Republike Slovenije

18. 7. 2019

Ekspertna zunanja evalvacija izobraževanja odraslih

ACS že več kot 10 let razvija pristope za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. V zadnjih letih smo razvili...

18. 7. 2019

Pristop k samoevalvaciji Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI

V okviru mednarodnega projekta SHAPE (Shared expertise in provision of adult education in 5 European countries: Izmenjava dobrih praks na...

9. 5. 2019

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju: Moč in radost učenja

EAEA in njeni člani v publikaciji opozarjamo na izzive v izobraževanju odraslih, ki se kažejo na osmih ključnih področjih: Dejavno...

9. 5. 2019

Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning

Izobraževanje odraslih pomaga spreminjati življenje in s tem prispeva k skupnemu dobremu. Posodobljeni Manifest izpostavlja devet izzivov, pri katerih ima...

5. 3. 2019

Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers in Europe

Dokument Razvoj temeljnih spretnosti za delo – Izzivi za učitelje v Evropi (Work Based Basic Skills : Challenges for Trainers...

23. 2. 2019

SkillHubs: Transnational prison up-skilling and training model : research report with projected guidelines

Cilj raziskovalnega poročila v projektu Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb (Transnational prison up-skilling and training model – SkillHUBS) je bilo...

23. 2. 2019

Terensko delo v svetovanju odraslim v izobraževanju

V strokovnem gradivu, ki je pred vami, smo na podlagi izkušenj v projektu GOAL in tudi nekaterih predhodnih izkušenj s terenskim...

5. 2. 2019

Proces svetovanja odraslim v izobraževanju

V publikaciji je predstavljen model svetovanja odraslim v izobraževanju, kot so ga testirali v projektu GOAL, ter nekatera orodja, ki so bila uporabljena...

31. 1. 2019

Kompetence svetovalca v svetovanju odraslim v izobraževanju

V priročniku smo najprej na kratko opredelili vsebine svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter naloge svetovalcev, ki iz tega izhajajo....

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim