Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

6. 2. 2024

Priročnik za iskanje skupnih rešitev pri terenskem delu z mladimi

Naslovnica publikacije z naslovom Priročnik za iskanje skupnih rešitev pri terenskem delu z mladimi.

Priročnik želi ponuditi razlago in orodja za izboljšanje kakovosti terenskega dela z vzpostavitvijo dialoga med zainteresiranimi stranmi. Za zaposlene v...

5. 2. 2024

Mostovi do skupnih rešitev. Sodelovalni pristop pri reševanju izzivov terenskega dela s ciljnimi skupinami

Naslovnica publikacije Mostovi do skupnih rešitev. Sodelovalni pristop pri reševanju izzivov terenskega dela s ciljnimi skupinami. Vodnik po metodologiji

Podnaslov publikacija je Vodnik po metodologiji. Njegov glavni cilj je prepoznati in obravnavati nezadovoljive razmere, ki vplivajo na mlade, ter...

2. 2. 2024

Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski sistem

Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski sistem: analiza podatkov o vključenosti gluhih in naglušnih odraslih v programih osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja

V poročilu s podnaslovom Analiza podatkov o vključenosti gluhih in naglušnih odraslih v programih osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja so predstavljene...

2. 2. 2024

Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju: stanje, značilnosti in razlogi

Zaključno poročilo Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju: stanje značilnosti in razlogi prikazuje temeljne ugotovitve o udeležbi odraslih v izobraževanju. Ta...

22. 6. 2023

Smernice za dograditev notranjega sistema kakovosti v izobraževalnih organizacijah, ki opravljajo javno službo v izobraževanju odraslih

V publikaciji so zapisana strokovna priporočila, kako ravnati ob strokovnih dilemah pri nadgrajevanju notranjega sistema kakovosti. Izobraževalne organizacije, ki opravljajo...

15. 2. 2023

Uvajanje svetovalcev v svetovalno delo v izobraževanju odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih posebno poglavje namenjajo profesionalnemu razvoju svetovalcev. V dokumentu je poudarjeno, da mora...

7. 2. 2023

Povzetek končnega evalvacijskega poročila projekta Goal – Svetovanje odraslim v izobraževanju

Povzetek predstavlja enega od rezultatov v mednarodnem Erasmus KA3+ projektu GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju (februar 2015–januar2018). Glavni namen...

14. 11. 2022

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Temeljni namen publikacije, ki nosi podnaslov Kazalniki, standardi in merila kakovosti, je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja...

28. 10. 2022

Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih

Temeljne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih so potrebne za vključevanje v številne možne oblike vseživljenjskega izobraževanja. V publikaciji...

16. 9. 2022

Spretnosti odraslih v slovenskih regijah – povzetki

V ločeni priročni knjižici povzetkov opozarjamo na ključne ugotovitve ter izpostavljamo najpomembnejše podatke in priporočila študije o spretnosti odraslih v...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content