Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

22. 6. 2023

Smernice za dograditev notranjega sistema kakovosti v izobraževalnih organizacijah, ki opravljajo javno službo v izobraževanju odraslih

V publikaciji so zapisana strokovna priporočila, kako ravnati ob strokovnih dilemah pri nadgrajevanju notranjega sistema kakovosti. Izobraževalne organizacije, ki opravljajo...

15. 2. 2023

Uvajanje svetovalcev v svetovalno delo v izobraževanju odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih posebno poglavje namenjajo profesionalnemu razvoju svetovalcev. V dokumentu je poudarjeno, da mora...

7. 2. 2023

Povzetek končnega evalvacijskega poročila projekta Goal – Svetovanje odraslim v izobraževanju

Povzetek predstavlja enega od rezultatov v mednarodnem Erasmus KA3+ projektu GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju (februar 2015–januar2018). Glavni namen...

14. 11. 2022

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Temeljni namen publikacije, ki nosi podnaslov Kazalniki, standardi in merila kakovosti, je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja...

28. 10. 2022

Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih

Temeljne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih so potrebne za vključevanje v številne možne oblike vseživljenjskega izobraževanja. V publikaciji...

16. 9. 2022

Spretnosti odraslih v slovenskih regijah – povzetki

V ločeni priročni knjižici povzetkov opozarjamo na ključne ugotovitve ter izpostavljamo najpomembnejše podatke in priporočila študije o spretnosti odraslih v...

8. 3. 2022

Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij

Naslovnica publikacije Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij.

Raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC (2016) v Sloveniji je razkrila dejansko stanje spretnosti v populaciji oseb, starih od 16 do...

2. 2. 2022

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki

Naslovnica publikacije Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki.

V ločenih povzetkih opozarjamo na ključne izsledke študije o delovno aktivnih prebivalcih z nižjimi dosežki v »spretnostih za obdelavo in...

1. 2. 2022

Preglednica svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih

Slika Preglednice svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih.

Preglednica svetovalnih pripomočkov je nastala kot dopolnitev priročnika Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju...

20. 12. 2021

Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022

Knjižica povzema najpomembnejše ugotovitve projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje za zaposlene...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content