Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Druge publikacije Archives

14. 11. 2022

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Temeljni namen publikacije, ki nosi podnaslov Kazalniki, standardi in merila kakovosti, je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja...

28. 10. 2022

Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih

Temeljne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih so potrebne za vključevanje v številne možne oblike vseživljenjskega izobraževanja. V publikaciji...

16. 9. 2022

Spretnosti odraslih v slovenskih regijah – povzetki

V ločeni priročni knjižici povzetkov opozarjamo na ključne ugotovitve ter izpostavljamo najpomembnejše podatke in priporočila študije o spretnosti odraslih v...

8. 3. 2022

Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij

Naslovnica publikacije Ugotovitve raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC v Sloveniji – povzetki raziskave in študij.

Raziskava Spretnosti odraslih – PIAAC (2016) v Sloveniji je razkrila dejansko stanje spretnosti v populaciji oseb, starih od 16 do...

2. 2. 2022

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki

Naslovnica publikacije Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi – povzetki.

V ločenih povzetkih opozarjamo na ključne izsledke študije o delovno aktivnih prebivalcih z nižjimi dosežki v »spretnostih za obdelavo in...

1. 2. 2022

Preglednica svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih

Slika Preglednice svetovalnih pripomočkov za izpeljavo svetovalnega procesa v petih korakih.

Preglednica svetovalnih pripomočkov je nastala kot dopolnitev priročnika Svetovalni proces in svetovalni pripomočki v izobraževanju odraslih s poudarkom na svetovanju...

20. 12. 2021

Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022

Knjižica povzema najpomembnejše ugotovitve projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 (krajše Svetovanje za zaposlene...

17. 4. 2020

Usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na Andragoškem centru Slovenije

V informativno-promocijski brošuri je na kratko predstavljeno: usposabljanje in spopolnjevanje izobraževalcev odraslih na ACS (namen dejavnosti, vrste usposabljanja in spopolnjevanja,...

19. 3. 2020

E-izobraževanje za digitalno družbo

Na voljo je novo delo o e-izobraževanju z naslovom E-izobraževanje za digitalno družbo. Monografijo so napisali isti avtorji kot priročnik...

2. 8. 2019

Raziskava spretnosti odraslih: vodnik za bralca

Raziskava spretnosti odraslih, ki je izdelek OECD-jevega Programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih (PIAAC), je bila oblikovana tako, da zagotovi...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content