Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

28. 10. 2022

Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih

Temeljne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih so potrebne za vključevanje v številne možne oblike vseživljenjskega izobraževanja. V publikaciji je analizirano stanje vseživljenjskega učenja po slovenskih statističnih regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih odrasle populacije (od 16 do 65 let starosti). Podrobno so predstavljeni rezultati analize narejene na podatkih vseh dvanajstih statističnih regij z upoštevanjem različnih spremenljivk, kot so spol, starost, tip naselja, stopnja kvalificiranosti, družinske/socialne okoliščine, priseljensko ozadje itd. V zaključku bralec najde priporočila, ki segajo tako na področje izobraževanja odraslih in vzpostavljanja kulture vseživljenjskega učenja v podjetjih ter ranljivih skupin odraslih v regijah kot na področja vplivov družbenega okolja, demografskih izzivov in migracij ter digitalizacije.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content