Andragoški center Slovenije

Andragoški

Opisniki Archives

1. 8. 2019

Opisniki temeljnih zmožnosti. Samoiniciativnost in podjetnost

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

31. 7. 2019

Opisniki temeljne zmožnosti. Sporazumevanje v maternem jeziku

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

31. 7. 2019

Opisniki temeljne zmožnosti. Učenje učenja

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

30. 7. 2019

Opisniki temeljnih zmožnosti. Samoiniciativnost in podjetnost

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

23. 7. 2019

Opisniki temeljnih zmožnosti: priročna knjižica z navodili

Knjižica predstavlja podrobne informacije o projektu Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2011–2014 in o pomenu opisnikov temeljnih...

23. 7. 2019

Opisniki temeljnih zmožnosti. Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

9. 1. 2019

Opisniki temeljne zmožnosti. Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

9. 1. 2019

Opisniki temeljne zmožnosti. Digitalna pismenost

Knjižice z opisniki kratko opisujejo en del temeljne zmožnosti – samo bistvo temeljne zmožnosti – in jo poskušajo narediti čim...

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim