Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

29. 1. 2021

Socialne in državljanske kompetence

Zbirka knjižic z opisniki predstavlja osem temeljnih zmožnosti. V posamezni je zajeto jedro temeljne zmožnosti, s čimbolj življenjskimi opisniki. Poleg splošnega opisa in konkretne prilagoditve temeljne zmožnosti je predstavljena tudi poglobljena refleksija o temeljni zmožnosti v izobraževalni praksi izkušenih učiteljev in mentorjev ter ekspertov, ki se raziskovalno in teoretično ukvarjajo s področjem posamezne temeljne zmožnosti.

Opisniki so uporabno in koristno orodje predvsem za izobraževalce odraslih, načeloma pa v pomoč vsakomur, ki se ukvarja z izobraževanjem odraslih, ali odraslim pri prepoznavanju pomena in mesta temeljne zmožnosti v njihovem vsakodnevnem življenju.

Knjižica podrobno opisuje temeljno zmožnost, ki je sestavljena iz dveh delov in zajema osebno oz. socialno in družbeno kompetenco.

Socialna kompetenca zaobjema sposobnost posameznikovega razmisleka o sebi ter konstruktivnega sodelovanja z drugimi v medosebnih odnosih in različnih socialnih okoljih, pomen zdravega načina življenja, dobrega fizičnega, čustvenega in duševnega počutja ter zdravja zase, za svojo družino in ožje socialno okolje. Pomembni elementi te kompetence so tudi zavzemanje za socialno pravičnost in poštenost, razumevanje kodeksov vedenja in splošno sprejetih načinov ravnanja, občutenje empatije ter obvladovanje sporov in konstruktivno izražanje.

Državljanska kompetenca zaobjema znanje, spretnosti in naravnanost posameznika, da ravna kot odgovoren državljan. Ravnanje odseva razumevanje družbenih, kulturnih, gospodarskih, pravnih ter političnih razmer in struktur, razvoj dogodkov v svetu ter trajnostni razvoj. Poudarjen je vidik razumevanja skupnih evropskih vrednot ter temeljnih pravic. Zaje­m­a razumevanje večkulturnih in družbeno-gospodarskih razsežnosti  evropskih družb. Pomembna prvina te temeljne zmožnosti je razvijanje zavesti o vrednotah in ciljih različnih družbenih in političnih gibanj, zlasti kar zadeva podnebne in demografske spremembe.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content