Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Evalvacije Archives

5. 12. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021

Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi...

27. 7. 2022

Letni program izobraževanja odraslih 2021: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2021 (LPIO 2021) je sprejela Vlada Republike Slovenije 24. 3. 2021...

7. 2. 2022

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020

Naslovnica Poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Poročilo predstavlja...

12. 1. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2020

Zaradi pandemije covida-19 smo se bili prisiljeni prilagoditi novemu načinu življenja. E-izobraževanje kar naenkrat ni bila ena od izbir, ampak...

5. 1. 2022

Poročilo o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Naslovnica končnega poročila o uresničevanju ReNPIO 2013–2020.

Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje...

3. 1. 2022

Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo

V začetku pandemije v letu 2020 smo se srečali z mnogimi vprašanji in imeli bolj malo odgovorov. Pokazala se je...

2. 11. 2021

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in...

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2020: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2020 (LPIO 2020) je sprejela Vlada Republike Slovenije 23. Julija 2020....

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2019: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2019 (LPIO 2019) je sprejela Vlada Republike Slovenije 1. avgusta 2018....

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2018: poročilo o uresničevanju

V skladu s 44. členom Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji določi z...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content