Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Evalvacije Archives

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2020: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2020 (LPIO 2020) je sprejela Vlada Republike Slovenije 23. Julija 2020....

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2019: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2019 (LPIO 2019) je sprejela Vlada Republike Slovenije 1. avgusta 2018....

4. 8. 2021

Letni program izobraževanja odraslih 2018: poročilo o uresničevanju

V skladu s 44. členom Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) se izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji določi z...

9. 3. 2021

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2019

V letu 2020 se analize spremljanja, izvajanja in zadovoljstva udeležencev z izpeljanimi usposabljanji in spopolnjevanji prvič lotevamo na ravni vseh...

22. 10. 2020

Izkušnje z izobraževanjem odraslih na daljavo v času pandemije

Pandemija COVID-19 je zarezala v vse pore družbenega in osebnega življenja, močno tudi na področje izobraževanja. Po prvih odzivih, ko...

10. 8. 2020

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2019

V poročilu predstavljamo analizo dejavnosti središč ISIO, ki se izvaja s spremljanjem svetovalne dejavnosti kot enem od štirih načinov presojanja...

17. 4. 2020

Vsebinsko poročilo o delu na področju andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2014

V tokratnem poročilu, poleg analize zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem in spopolnjevanjem na ACS, predstavljamo tudi rezultate nekaterih drugih nalog, ki...

2. 4. 2020

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018

Ena od temeljnih nalog ACS je skrb za razvoj stalnega strokovnega spopolnjevanja andragoških delavcev. V naše programe, ki jih vsako leto...

2. 8. 2019

Analiza uresničevanja Letnih programov izobraževanja odraslih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v obdobju 2011–2013

Pričujoči dokument se, zaradi manjkajočega poročila MDDSZ za leto 2012, omejuje le na programe, ki jih je financiral MIZŠ. Namen...

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim