Andragoški center Slovenije

Andragoški

Evalvacije Archives | Andragoški center Republike Slovenije

2. 8. 2019

Analiza uresničevanja Letnih programov izobraževanja odraslih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v obdobju 2011–2013

Pričujoči dokument se, zaradi manjkajočega poročila MDDSZ za leto 2012, omejuje le na programe, ki jih je financiral MIZŠ. Namen...

2. 8. 2019

Evalvacija programov Institucionalnega usposabljanja ter programov Priprave na potrjevanje NPK in TPK v okviru prvega ukrepa Aktivne politike zaposlovanja »Usposabljanje in izobraževanje«

Namen in cilj evalvacije sta ugotoviti, ali ukrepi Aktivne politike zaposlovanja (APZ) za izbrano leto prispevajo k večji zaposljivosti, zaposlenosti,...

23. 7. 2019

Osnovna šola za odrasle: podoba in poslanstvo

Publikacija Osnovna šola za odrasle: podoba in poslanstvo je nastala kot rezultat projekta Evalvacija programa Osnovna šola za odrasle (OŠO),...

22. 7. 2019

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja v letu 2015

V praksi izobraževanja odraslih se srečujemo z različnimi situacijami, kot izobraževalci odraslih opravljamo različne vloge in naloge: vodimo in organiziramo...

28. 2. 2019

Analiza uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO 2013–2020) v letih 2014, 2015 in 2016

V dokumentu je predstavljena podrobnejša analiza izvajanja programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v obdobju 2014–2016, zapisanih v nacionalnem programu. Osnovni...

22. 2. 2019

Svetovanje odraslim v izobraževanju : projekt GOAL : nacionalno evalvacijsko poročilo za Slovenijo

Poročilo predstavlja nacionalne ugotovitve za Slovenijo, ki so rezultat dveh faz evalvacije – prve, ki je potekala v letu 2016, in...

19. 12. 2018

Izvajanje in spremljanje programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2017

Letno poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja na ACS pripravljamo že deveto leto. Izobraževalna dejavnost, ki...

26. 11. 2018

Primernost postopkov in učinki ekspertnih zunanjih evalvacij v izobraževanju odraslih

V obdobju med letoma 2012 in 2016 se je v ekspertne zunanje evalvacije na področju izobraževanja odraslih vključilo 13 izobraževalnih...

9. 5. 2018

Umeščenost svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih

Samoevalvacijska študija o uveljavitvi vloge svetovalca za kakovost v praksi izobraževanja odraslih povzema izide anketiranja, ki je bilo v letu...

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim