Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Evalvacije Archives

2. 7. 2024

Letni program izobraževanja odraslih 2023: poročilo o uresničevanju

Naslovnica evalvacije z naslovom Letni program izobraževanja odraslih 2023: poročilo o uresničevanju.

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2023 (LPIO 2023) je sprejela Vlada Republike Slovenije 22. 12. 2022...

16. 2. 2024

Poročilo o analizi potreb izvajalcev po sistemski podpori pri izvajanju programa osnovna šola za odrasle

Naslovnica Poročila o analizi potreb izvajalcev po sistemski podpori pri izvajanju programa osnovna šola za odrasle

V okviru naloge Strokovna podpora izvajalcem programa osnovna šola za odrasle (OŠO) smo v letu 2021 na Andragoškem centru Slovenije...

26. 1. 2024

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2022

Naslovnica Poročila o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2022.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki...

18. 9. 2023

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022

Naslovnica Analize izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022.

Poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022 so razdelili v pet glavnih poglavij. Na...

24. 8. 2023

Letni program izobraževanja odraslih 2022: poročilo o uresničevanju

Naslovnica evalvacije z naslovom Letni program izobraževanja odraslih 2022: poročilo o uresničevanju.

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2022 (LPIO 2022) je sprejela Vlada Republike Slovenije 17. 12. 2021...

14. 2. 2023

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2021

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki...

5. 12. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021

Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi...

27. 7. 2022

Letni program izobraževanja odraslih 2021: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2021 (LPIO 2021) je sprejela Vlada Republike Slovenije 24. 3. 2021...

7. 2. 2022

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020

Naslovnica Poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Poročilo predstavlja...

12. 1. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2020

Zaradi pandemije covida-19 smo se bili prisiljeni prilagoditi novemu načinu življenja. E-izobraževanje kar naenkrat ni bila ena od izbir, ampak...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content