Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Evalvacije Archives

18. 9. 2023

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022

Naslovnica Analize izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022.

Poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2022 so razdelili v pet glavnih poglavij. Na...

24. 8. 2023

Letni program izobraževanja odraslih 2022: poročilo o uresničevanju

Naslovnica evalvacije z naslovom Letni program izobraževanja odraslih 2022: poročilo o uresničevanju.

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2022 (LPIO 2022) je sprejela Vlada Republike Slovenije 17. 12. 2021...

14. 2. 2023

Poročilo o spremljanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba v letu 2021

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalni dejavnosti v IO v organizacijah, ki...

5. 12. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021

Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi...

27. 7. 2022

Letni program izobraževanja odraslih 2021: poročilo o uresničevanju

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2021 (LPIO 2021) je sprejela Vlada Republike Slovenije 24. 3. 2021...

7. 2. 2022

Poročilo o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020

Naslovnica Poročila o spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v središčih ISIO v letu 2020.

V poročilu predstavljamo analizo doseganja kazalnikov po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih. Poročilo predstavlja...

12. 1. 2022

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2020

Zaradi pandemije covida-19 smo se bili prisiljeni prilagoditi novemu načinu življenja. E-izobraževanje kar naenkrat ni bila ena od izbir, ampak...

5. 1. 2022

Poročilo o uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020)

Naslovnica končnega poročila o uresničevanju ReNPIO 2013–2020.

Konec leta 2020 se je izteklo sedemletno obdobje uresničevanja Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje...

3. 1. 2022

Izobraževanje odraslih in svetovanje na daljavo med pandemijo

V začetku pandemije v letu 2020 smo se srečali z mnogimi vprašanji in imeli bolj malo odgovorov. Pokazala se je...

2. 11. 2021

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Vrednotenje programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content