Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

2. 7. 2024

Letni program izobraževanja odraslih 2023: poročilo o uresničevanju

Naslovnica evalvacije z naslovom Letni program izobraževanja odraslih 2023: poročilo o uresničevanju.

Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2023 (LPIO 2023) je sprejela Vlada Republike Slovenije 22. 12. 2022 na 29. redni seji s sklepom št. 60302-1/2022/3. Sledi ciljem, ki jih je določila Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO 2022–2030).

Poročilo o uresničevanju LPIO 2023  je postavljeno v kontekst te najnovejše resolucije, ki jo je sprejel Državni zbor RS 23. 3. 2022 (Uradni list RS, št. 490/22). Na temelju poročil ministerstev ter podatkov Statističnega urada republike Slovenije prikazuje realizacijo kazalnikov na posameznih področjih Resolucije.  Finančnemu poročilu sledi prikaz realizacije ciljev po posameznih prednostnih področjih.

Prenesi publikacijo

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content