Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strokovno gradivo Archives

22. 6. 2023

Smernice za dograditev notranjega sistema kakovosti v izobraževalnih organizacijah, ki opravljajo javno službo v izobraževanju odraslih

V publikaciji so zapisana strokovna priporočila, kako ravnati ob strokovnih dilemah pri nadgrajevanju notranjega sistema kakovosti. Izobraževalne organizacije, ki opravljajo...

15. 2. 2023

Uvajanje svetovalcev v svetovalno delo v izobraževanju odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih posebno poglavje namenjajo profesionalnemu razvoju svetovalcev. V dokumentu je poudarjeno, da mora...

14. 11. 2022

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Temeljni namen publikacije, ki nosi podnaslov Kazalniki, standardi in merila kakovosti, je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja...

28. 10. 2022

Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih

Temeljne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih so potrebne za vključevanje v številne možne oblike vseživljenjskega izobraževanja. V publikaciji...

11. 5. 2022

Supervizija v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Naslovnica gradiva Supervizija v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Andragoški center Slovenije si že vsa leta, odkar zagotavlja strokovno podporo izvajanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, prizadeva za sistemsko...

17. 2. 2022

Priporočila za oblikovanje strateškega partnerstva v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba

Naslovnica publikacije Priporočila za oblikovanje strateškega partnerstva v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Strokovno gradivo je namenjeno organizacijam, ki izvajajo svetovalno dejavnost v javni mreži. Strateško partnerstvo je po ključnem dokumentu, ki opredeljuje...

27. 10. 2021

Doseganje in osveščanje ranljivih skupin

Doseganje in osveščanje ranljivih skupin - naslovnica

Pričujoča publikacija predstavlja večletno delo strokovnih sodelavcev Andragoškega centra Slovenije, s katero odgovarjamo na veliko potrebo po vključevanju najšibkejših členov...

17. 5. 2021

Svetovalni pripomočki in orodja za vrednotenje znanja in spretnosti

Strokovno gradivo je nastalo v  projektu Strokovna podpora informativno svetovalnih dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022. Poleg opisa procesa...

18. 2. 2021

Smernice za vodenje postopkov ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti odraslih

Gradivo je namenjeno vsem svetovalcem, ki izpeljujejo postopke ugotavljanja in dokumentiranja kot del javne službe, opredeljene z Zakonom o izobraževanju...

22. 10. 2020

Svetovalni pripomočki za učenje učenja

Zbirke svetovalnih pripomočkov so odgovor na potrebe svetovalcev, ki se soočajo z vse večjo raznolikostjo odraslih, ki se vključujejo v...

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content