Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

Strokovno gradivo Archives

27. 2. 2024

Smernice za pripravo izvedbenih kurikulov za neformalne izobraževalne programe slovenskega jezika na preživetveni ravni zaradi združitve družine

Naslovnica Smernic za pripravo izvedbenih kurikulov za neformalne izobraževalne programe slovenskega jezika na preživetveni ravni zaradi združitve družine.

V letu 2023 smo pripravili strokovno gradivo za pripravo izvedbenih kurikulov v neformalnih, najmanj 240-urnih izobraževalnih programih slovenskega jezika za...

5. 2. 2024

Mostovi do skupnih rešitev. Sodelovalni pristop pri reševanju izzivov terenskega dela s ciljnimi skupinami

Naslovnica publikacije Mostovi do skupnih rešitev. Sodelovalni pristop pri reševanju izzivov terenskega dela s ciljnimi skupinami. Vodnik po metodologiji

Podnaslov publikacija je Vodnik po metodologiji. Njegov glavni cilj je prepoznati in obravnavati nezadovoljive razmere, ki vplivajo na mlade, ter...

4. 2. 2024

Podobe branja

Naslovnica strokovnega gradiva Podobe branja.

Strokovno gradivo ima podnaslov Umeščanje branja v izobraževanje odraslih. Nastalo je kot del potujoče razstave Portreti branja. Z njim osvetljujemo...

22. 6. 2023

Smernice za dograditev notranjega sistema kakovosti v izobraževalnih organizacijah, ki opravljajo javno službo v izobraževanju odraslih

V publikaciji so zapisana strokovna priporočila, kako ravnati ob strokovnih dilemah pri nadgrajevanju notranjega sistema kakovosti. Izobraževalne organizacije, ki opravljajo...

15. 2. 2023

Uvajanje svetovalcev v svetovalno delo v izobraževanju odraslih

Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih posebno poglavje namenjajo profesionalnemu razvoju svetovalcev. V dokumentu je poudarjeno, da mora...

14. 11. 2022

Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje

Temeljni namen publikacije, ki nosi podnaslov Kazalniki, standardi in merila kakovosti, je osvetliti pomembne vidike kakovosti načrtovanja in izpeljave izobraževanja...

28. 10. 2022

Raznolikost stanja vseživljenjskega učenja v Sloveniji po regijah glede na spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih

Temeljne spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih so potrebne za vključevanje v številne možne oblike vseživljenjskega izobraževanja. V publikaciji...

11. 5. 2022

Supervizija v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Naslovnica gradiva Supervizija v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih

Andragoški center Slovenije si že vsa leta, odkar zagotavlja strokovno podporo izvajanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, prizadeva za sistemsko...

17. 2. 2022

Priporočila za oblikovanje strateškega partnerstva v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba

Naslovnica publikacije Priporočila za oblikovanje strateškega partnerstva v svetovalni dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Strokovno gradivo je namenjeno organizacijam, ki izvajajo svetovalno dejavnost v javni mreži. Strateško partnerstvo je po ključnem dokumentu, ki opredeljuje...

27. 10. 2021

Doseganje in osveščanje ranljivih skupin

Doseganje in osveščanje ranljivih skupin - naslovnica

Pričujoča publikacija predstavlja večletno delo strokovnih sodelavcev Andragoškega centra Slovenije, s katero odgovarjamo na veliko potrebo po vključevanju najšibkejših členov...

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content