Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Tedni vseživljenjskega učenja

podrocje
Naziv projektaTedni vseživljenjskega učenja – TVU
Časovni okvirOd leta 1996 dalje
Koordinacija TVU vse leto
Uradni termin: od 4. septembra do 9. oktobra 2020
FinancerjaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – sofinanciranje koordinacije TVU in Parade učenja
Kontaktna osebaMag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Promocija in udejanjanje strategije vseživljenjskega učenja za vse. Izobraževalni, promocijski, informativno-svetovalni, družabni in kulturni dogodki zrcalijo učne možnosti, namenjene:

 • pridobivanju znanja in razumevanja,
 • pridobivanju in posodabljanju spretnosti in veščin, potrebnih za delo,
Preberi več
 • osebnostni rasti in razvoju odgovornega, osveščenega, ustvarjalnega posameznika,
 • razvijanju odprtosti ter miroljubnega in dejavnega sožitja v skupnosti.
CILJI

Promovirati pomen, vlogo ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema – kot posameznik, član družine, delovnega kolektiva in drugih skupnosti.

OPIS

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujemo na ACS in ga prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov (vrtci, osnovne in srednje šole, ljudske univerze in izobraževalni centri, občine, podjetja in uradi in službe Zavoda za zaposlovanje, društva in interesne skupine, knjižnice, kulturni domovi, glasbene in plesne šole, kmetije, turistična društva, taborniki, skavti, študijski in bralni krožki, svetovalna središča, središča za samostojno učenje in še mnogi drugi), skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.

Preberi več

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Ciljne skupine so najširša javnost, predstavniki vseh predstavniki vseh generacij: udeleženci v učenju in izobraževanju, morebitni udeleženci ter neudeleženci, strokovnjaki, politiki, socialni partnerji.

TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

AKTIVNOSTI
 • nacionalna koordinacija TVU (konceptualno-razvojne naloge, sodelovanje z izvajalci TVU, nacionalna promocija TVU, mednarodno sodelovanje),
 • koordinacija skupnih akcij TVU, namenjenih ozaveščanju in informiranju čim širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja (npr. Parada učenja),
 • institut Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih,
Preberi več
  • promocijska kampanja in portal Zgledi vlečejo,
  • soorganizacija nacionalnega odprtja TVU,
  • (so)organizacija andragoškega kolokvija,
  • koordinacija dejavnosti projekta EPUO, povezanih s TVU.
KLJUČNI DOSEŽKI

Skupni kazalnik: 25 izpeljav TVU

Kazalniki TVU 2019:

    • število prirediteljev: 1.911
    • število koordinatorjev: 42
    • število vseh dogodkov: 7.457
Preberi več
    • število medijskih objav: 1.514
    • število obiskovalcev: nad 158.200

Več v Analizi in poročilu o Tednu vseživljenjskega učenja 2019.

http://tvu25.acs.si

https://www.facebook.com/TedniVsezivljenjskegaUcenja/

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim