Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih

podrocje
Naziv dejavnostiPriznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (kratko: Priznanja ACS)
Časovni okvirOd leta 1997 dalje
FinancerMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kontaktna osebaMag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Priznanja podeljujemo, da bi najširši javnosti kot zgled postavili posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato dosegajo lepe uspehe, s tem pa praznovali dosežke odraslih, ki z učenjem spreminjajo življenja in poudarili koristi učenja.

Preberi več

Spodbuditi želimo vključevanje v učenje saj bodo le opolnomočeni posamezniki spreminjali sebe in svet na bolje. Učenje pomembno vpliva na osebno in družbeno življenje posameznikov. Vpliva na njihovo zdravje, na zaposljivost, kako dobro se učijo njihovi otroci, koliko jim konec meseca ostane v žepu, ter kako razvito bo njihovo okolje. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, svoje bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

CILJI

Ozavestiti kar največje število državljank in državljanov, da učenje in izobraževanje spodbujata razvoj posameznika in družbe ter tako povečevati vključevanje odraslih v učenje in izobraževanje.

OPIS

Priznanja podeljujemo od leta 1997 v okviru projekta TVU. Podeljujemo jih (v zadnjih letih po 5 priznanj) v treh kategorijah:

  1. posameznikom za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja;
  2. skupinam za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja;
  3. ustanovam, podjetjem ali lokalnim skupnostim za posebne strokovne ali promocijske dosežke ter za dosežke pri bogatitvi lastnega znanja in znanja drugih.
Preberi več

Od leta 1999 dobitnike predstavljamo z video portretom. Akcijo ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj ACS http://tvu.acs.si/priznanja/pravilnik.

Do danes smo podelili 208 priznanj:

  • 109 posameznikom, ki so prišli do izobrazbe, dosegli izbrani poklic, razvijali ustvarjalnost in/ali razvijali lokalno skupnost;
  • 61 skupinam, ki so razvijale motivacijo in speče talente, se učile v ljubiteljskih dejavnostih in prispevale h kakovosti na strokovnem področju, ter
  • 38 ustanovam/podjetjem/lokalnim skupnostim, ki so prispevale k razvoju in širjenju kulture učenja.
AKTIVNOSTI

Vsako leto poteka javni Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih, v zadnjih letih med 15. septembrom in 14. oktobrom, s katerim zbiramo predloge za priznanja. Izmed prispelih in veljavnih Komisija za podeljevanje priznanj ACS navadno decembra izbere do deset novih dobitnikov.

Preberi več

Število se je zaradi krize zmanjšalo na do pet. Januarja opravimo prvo srečanje z dobitniki in opravimo intervju s katerim pridobimo njihovo življenjsko zgodbo. V marcu z njimi naredimo video zapis, ki ga v aprilu obdelamo, da ga lahko v maju, na odprtju TVU, premierno predstavimo javnosti. Nato sledi distribucija vsem zainteresiranim.

KLJUČNI DOSEŽKI
  • 208 podeljenih priznanj: http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki
  • 184 video portretov dobitnikov, dostopnih na spletni strani
  • vključevanje dobitnikov v različne dejavnosti ACS

http://tvu.acs.si/priznanja

© 2020 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim