Andragoški center Slovenije

Andragoški

8. 11. 2017

a/a

Svetovanje

image

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih razvijamo na več področjih:

  • strokovni in širši javnosti zagotavljamo svetovanje o vseh vprašanjih in izzivih, povezanih z izobraževanjem in učenjem odraslih,
  • razvijamo model Informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih – ISIO, ki smo ga vpeljali v mrežo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO,
  • razvijamo in pripravljamo strokovna gradiva, baze podatkov, usposabljanja za svetovalce idr.,
  • sodelujemo z drugimi svetovalnimi omrežji pri razvoju in umeščanju področja v sistem vzgoje in izobraževanja,
  • povezujemo se z domačimi in tujimi partnerji ter sodelujemo tako v mednarodnih projektih kot v projektih ESS.

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih smo sprva zagotavljali strokovni in širši javnosti tako preko osebnega informiranja in svetovanja kot preko telefona, elektronske pošte in od leta 1999 naprej tudi preko e-Svetovalnega kotička.

Ob koncu devetdesetih let smo začeli razvijati model Informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih – ISIO, ki smo ga vpeljali v mrežo regionalnih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO. Od leta 2009  posebno pozornost namenjamo razvijanju in presojanju kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih.

Razvijamo tudi  strokovna gradiva, vodila, baze podatkov ter pripomočke za kakovostno in učinkovito delo svetovalcev v izobraževanju odraslih. Večina teh gradiv je dostopna na spletni knjižni polici. Za svetovalce v izobraževanju odraslih razvijamo in izpeljujemo različna usposabljanja, ki odražajo aktualnost potreb na tem področju. Posebno pozornost namenjamo  razvijanju svetovanja za ranljive skupine odraslih (v skladu z ReNPIO 2013–2020).

Svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih v slovenskem prostoru razvijamo tudi kot partnerji oziroma koordinatorji mednarodnih projektov in v okviru projektov ESS.

Na mednarodnem področju smo bili v letih 2000–2003 zelo aktivni v projektu EBIS – Razvoj izobraževanja odraslih v JV Evropi, v letih 2007–2009 smo sodelovali v inovativnem projektu Leonardo da Vinci Svetovanje na delovnem mestu (Guidance at the workplace – Guidance merger 2), zadnji aktualni projekt pa je Erasmus+, KA3, Svetovanje odraslim v izobraževanju (Guidance an Orientation for Adult Learners – GOAL, 2015–2018).

S sofinanciranjem ESS in MIZŠ smo v preteklosti izpeljali več projektov, v okviru katerih smo razvijali tudi vsebine in usposabljanja za področje svetovanja v izobraževanju odraslih. Izpostavimo le zadnja dva:

Aktualni projekt ESS pa je Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Pri izmenjavi znanja in izkušenj ter pri umeščanju področja v sistem vzgoje in izobraževanja redno sodelujemo tudi z drugimi svetovalnimi omrežji v slovenskem prostoru. Partnersko mreženje in sodelovanje poteka ob razvoju in posodabljanju portala vseh slovenskih omrežij, kjer skrbimo za področje izobraževanja odraslih. Preko svojega člana aktivno sodelujemo v nacionalni Strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo (VKO). Največ se povezujemo s Centrom RS za poklicno izobraževanje, Skladom RS za razvoj kadrov in štipendije, z Zavodom RS za šolstvo, Zavodom RS za zaposlovanje,  Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije.

Vas zanima več o svetovanju v izobraževanju odraslih? Poiščite središče ISIO v lokalnem okolju.

Od svetovanja do znanja.

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim