Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Svetovalci za kakovost

Kakovost
Naziv projektaOmrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih (krajše Svetovalci za kakovost)
Časovni okvirod leta 2006 dalje
FinancerjaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evropski socialni sklad
Kontaktna osebaJasmina Orešnik Cunja
T: 01 584 25965
E: jasmina.oresnik.cunja@acs.si
NAMEN

Ideja o razvoju in vpeljavi vloge svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih se je porajala v letih, ko smo za seboj že imeli sodelovanje s prvimi izobraževalnimi organizacijami, ki so uporabljale pristop za samoevalvacijo POKI. Ugotavljali smo, da zaposlenim v izobraževalnih organizacijah primanjkuje ekspertnega znanja o presojanju in razvijanju kakovosti.

Preberi več

Vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih smo zasnovali z namenom, da bi:

 • izobraževalne organizacije usposobile osebo, ki bi imela ekspertna znanja iz tega področja,
 • bi se takšna oseba usposobila tudi za svetovanje drugim zaposlenim ter spodbujanje in koordiniranje dela sodelavcev pri presojanju in razvijanju kakovosti,
 • bi bila usposobljena tudi za svetovanje vodstvu organizacije pri vprašanjih kakovosti.

Omrežje svetovalcev za kakovost smo vzpostavili z namenom, da bi omogočili strokovno povezovanje in izmenjavo praks in izkušenj delujočih svetovalcev za kakovost.

Konceptualno zasnovo dela svetovalnega omrežja in svetovalcev razvija Andragoški center Slovenije, ki skrbi tudi za temeljno in dopolnilno usposabljanje svetovalcev.  Andragoški center Slovenije je tudi strokovni koordinator omrežja.

CILJI

Temeljni cilji, ki smo si jih zastavili v projektu, so:

 • razviti strokovno vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih in jo vpeljati v prakso,
 • umestiti vlogo svetovalca za kakovost v sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji,
Preberi več
 • razviti program temeljnega usposabljanja in programe spopolnjevanja za svetovalce za kakovost,
 • usposobiti strokovno osebje, ki bo v izobraževalnih organizacijah opravljala vlogo svetovalcev za kakovost,
 • nuditi svetovanje in vsebinske usmeritve delujočim svetovalcem za kakovost,
 • omogočati povezovanje delujočih svetovalcev za kakovost ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks.
OPIS

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih postane, kdor uspešno opravi program temeljnega usposabljanja svetovalcev za razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije.

Preberi več

Izobraževalna organizacija na podlagi izpolnjevanja pogojev imenuje svojega svetovalca za kakovost. Na tak način imenovani svetovalec je “svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji”, poimenovanje pa pove, da ne gre zgolj za usposobljenega svetovalca, pač pa za svetovalca, ki tudi aktivno deluje v praksi.

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji postane tisti, ki:

 • je izpolnil pogoje za vključitev v usposabljanje za svetovalca za kakovost (izobrazba, posebna usposobljenost, posebne lastnosti) in je to usposabljanje uspešno opravil,
 • ga je za svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih v organizaciji po usposobitvi za določen ali nedoločen čas imenoval direktor organizacije in
 • opravlja delo kot svetovalec za kakovost najmanj 32 ur mesečno.

Svetovalci za kakovost, ki izpolnjujejo vse te pogoje, postanejo del nacionalnega omrežja svetovalcev za kakovost.

AKTIVNOSTI

Že od leta 2006 na ACS opravljamo tudi vlogo nacionalnega koordinatorja strokovnega omrežja svetovalcev za kakovost. Skrbimo za usposabljanje in spopolnjevanje delujočih svetovalcev za kakovost. Dajemo jim strokovno in svetovalno podporo pri različnih dejavnostih iz presojanja in razvijanja kakovosti v njihovih organizacijah.

Preberi več

Organiziramo dve letni strokovni srečanji omrežja svetovalcev za kakovost, strokovno koordiniramo izpeljavo dogovorjene skupne strokovne aktivnosti v omrežju svetovalcev za kakovost, v zadnjih letih koordiniramo tudi izpeljavo skupne promocijske akcije v okviru TVU – Dan za kakovost. Vsebinsko koordiniramo in spodbujamo delo svetovalcev za kakovost v spletni učilnici, skrbimo za delovanje spletne učilnice omrežja svetovalcev za kakovost in za aktivno komunikacijo svetovalcev v njej.

KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu smo doslej dosegli naslednje ključne dosežke:

 • razvili smo koncept vloge svetovalca za kakovost v izobraževanju odraslih,
 • razvili smo program temeljnega usposabljanja za svetovalce za kakovost in številne programe spopolnjevanja,
Preberi več
 • usposobili smo 66 svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih,
 • vzpostavili smo nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih,
 • vzpostavili smo register delujočih svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih (v letu 2023 v omrežju aktivno deluje 23 svetovalcev za kakovost),
 • pripravili smo strokovno študijo o fluktuaciji usposobljenih svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih,
 • izpeljali smo samoevalvacijo in pripravili samoevalvacijsko študijo o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izobražuje odrasle;
 • natisnili smo priročnik o delu in vlogi svetovalca za kakovost z naslovom O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih.

https://kakovost.acs.si/vsebina/projekti-in-naloge/svetovalci-za-kakovost

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content