Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Študijski krožki

podrocje
Naziv projektaŠtudijski krožki
Časovni okvirod leta 1993
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
lokalne skupnosti in sponzorji
Kontaktna osebadr. Nevenka Bogataj
T: 01 5842 579
E: nevenka.bogataj@acs.si
NAMEN

Dostopnost znanja, družbena kohezija, vključevanje ter (kritično) prilagajanje na spremembe so tudi javni interes, zato brezplačno udeležbo pod vodstvom usposobljenega mentorja omogoča tudi država, ki študijske krožke tudi povezuje, spremlja in jim ponuja usposabljanja, s projekti pa njihove rezultate uveljavlja tudi v tujini.

CILJI

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva, torej leta 1993, so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

OPIS

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje. Pomembni so za lokalni in osebni razvoj, privlačni po vsej Sloveniji od 1993 dalje. So priložnost za delovanje v okolju predvsem za tiste, ki težko dostopajo do učenja, a ne želijo biti pasivni. Študijski krožki so oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikovin se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni skupnosti.

AKTIVNOSTI

Med temeljne aktivnosti sodijo:

 • temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov,
 • izpopolnjevanje študijskih krožkov,
 • svetovanje zainteresiranim deležnikom in izvajalcem študijskih krožkov,
Preberi več
 • spremljanje/ monitoring (od 1993 dalje, 2007 v e-obliki),
 • zagotavljanje kakovosti (notranje in zunanje evalvacije),
 • razvojni projekti (Leonardo, Grundtvig, Alegro, Intereg, Erasmus +, KA2),
 • promocija doma in v tujini (TVU, eNovičke, FB, EPALE, strokovne objave),
 • analize in interpretacije struktur in procesov v študijskih krožkih.
KLJUČNI DOSEŽKI

Med ključnimi dosežki projekta so:

 • neprekinjeno delovanje in usposabljanja,
 • visoka motiviranost udeležencev za vključevanje in mentorjev za usposabljanje,
 • kakovost struktur in procesov (doseganje zelo različnih ciljnih skupin, tudi ranljivih; opis kompetenc mentorja in vodje, opis izobraževalnega programa, razvoj in opis čezmejnega izobraževalnega programa),
Preberi več
 • strokovne ter znanstvene objave o študijskih krožkih (V COBISS-u prek 600 objav o študijskih krožkih),
 • mednarodna dejavnost (praksa v Furlaniji Julijski krajini, bibliografija).

https://sk.acs.si

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim