Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Študijski krožki

Neformalno učenje
Naziv projektaŠtudijski krožki
Časovni okvirod leta 1993
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
lokalne skupnosti in sponzorji
Kontaktna osebadr. Nevenka Bogataj
T: 01 5842 579
E: nevenka.bogataj@acs.si
NAMEN

Možnost učenja v majhni skupini, vključevanje v skupnost in v lokalni razvoj, spodbujanje kritičnega mišljenja, učenja z delom in javnega nastopanja, poleg tega pa tudi družbena kohezija, prenos dediščine v prihodnost s prilagajanjem na spremembe.  Ti nameni so v javnem interesu, zato je udeležba v študijskih krožkih brezplačna, vodijo jih usposobljeni mentorji, ki jih strokovna služba povezuje, spremlja in spopolnjuje ter projektno povezuje tudi s tujino ter javno promovira.

CILJI

Cilji in poudarki krožkov se s časom spreminjajo. Sprva, torej leta 1993, je bila v ospredju širitev učne ponudbe za odrasle in demokratizacija družbe. Desetletje zatem smo ta dva cilja nadgradili s poudarjanjem dostopnosti učenja manj izobraženim in družbeno ranljivim ter spodbujanje njihove participacije. Danes navedene cilje ohranjamo, poseben poudarek pa dajemo nadaljevanju medgeneracijske zasnove študijskih krožkov in transformativnega učenja za prilagajanje spremembam podnebja in družbe.

OPIS

Študijski krožki so majhne skupine ,ki se učijo neformalno ter rezultate javno predstavijo. Za udeležence so privlačni, ljudem po vsej Sloveniji so se dobro približali, saj letno potekajo v več kot 120 krajih. So priložnost za delovanje v okolju predvsem za tiste, ki težko dostopajo do učenja, a ne želijo biti pasivni. Omogočajo sodelovalno učenje, torej doživljanje in soustvarjanje v starostno heterogenI skupini, ki mora interese homogenizirati v pozitivno soodvisnost odgovornih posameznikov. Tako se čvrstijo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov) in se včasih oblikuje tudi sekundarna skupnost.

,AKTIVNOSTI

Med temeljne aktivnosti Andragoškega centra Slovenije sodijo:

 • temeljno usposabljanje mentorjev,
 • izpopolnjevanje mentorjev,
 • svetovanje zainteresiranim deležnikom in izvajalcem študijskih krožkov,
 • sodelovanje v raziskovalnih in razvojnih projektih za razvoj skupnostnega učenja,
  Preberi več
  • spremljanje/ monitoring (od 1993 dalje, 2007 v e-obliki),
  • zagotavljanje kakovosti (notranje in zunanje evalvacije),
  • razvojni projekti (Leonardo, Grundtvig, Alegro, Intereg, Erasmus +, KA2),
  • promocija doma in v tujini (TVU, eNovičke, FB, EPALE, strokovne objave),
  • analize in interpretacije struktur in procesov v študijskih krožkih.
  KLJUČNI DOSEŽKI

  Med ključnimi dosežki projekta so:

  • neprekinjeno delovanje od leta 1993 dalje,
  • visoko zanimanje za usposabljanja in izvedbe,
  • visoka motiviranost udeležencev za delovanje študijskih krožkov,

   

  Preberi več
  • kakovost struktur in procesov (doseganje različnih ciljnih skupin, kompetence mentorjev, uporaben in privlačen izobraževalni program, razvoj čezmejnega izobraževanja),
  • domača in mednarodna bibliografija o študijskih krožkih, učenju za lokalni razvoj in nekaterih prezrtih ciljnih skupinah,
  • eksterno preverjena baza podatkov, ki omogoča longitudinalne analize študijskih krožkov,
  • evropski projekti, ki so omogočili uveljavitev slovenskega modela študijskih krožkov.

  https://sk.acs.si

  © 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

  Avtor: Creatim

  Skip to content