Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 2. 2023

a/a

Kakovost na ACS

Skrb za kakovost je že vse od ustanovitve Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS) eno izmed ključnih vodil, ki nas spremlja pri našem delu. V zadnjem obdobju smo različne načine, s pomočjo katerih presojamo in razvijamo kakovost, pričeli povezovati v bolj sistematičen in načrten notranji sistem kakovosti ACS.

Pristop, ki smo ga razvili za izobraževalne organizacije, je v številnih elementih ustrezen tudi za uporabo v nacionalnih javnih zavodih, kakršen je ACS. V skladu s pristopom, ki ga razvijamo na področju izobraževanja odraslih, notranji sistem kakovosti ACS vključuje tri ključne procese, in sicer: opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti. V te tri procese se s konkretnimi aktivnostmi usmerjamo pri nadaljnjem izgrajevanju notranjega sistema kakovosti ACS.

VODSTVO ACS IN KAKOVOST

Zavzetost za razvoj in vpeljevanje strokovnih novosti je eden od temeljev našega dela. Naše vodstvo načrtno delo za presojanje in razvijanje kakovosti zelo podpira. Izraz zavedanja pomena kakovosti in tega, da nam je vsem skupna zavzetost za ohranjanje dobrega ter odpravo pomanjkljivosti, je razbrati tudi v spodnji misli direktorice ACS:


Pomembno je, da o kakovosti našega dela premišljujemo skupaj. Zato je neprecenljiv prispevek prav vsakogar od nas, zaposlenih na ACS, ter naših dolgoletnih zunanjih sodelavcev.

(dr. Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije)

Kot strateški okvir za vzpostavitev notranjega sistema kakovosti ACS smo upoštevali določbe o presojanju in razvijanju kakovosti, kot jih opredeljuje ZIO-1 (členi 67., 68. in 69.) ter pristop za presojanje in razvijanje kakovosti, ki smo ga za področje izobraževanja odraslih razvili na ACS in ga danes uporabljajo številne izobraževalne organizacije za odrasle v Sloveniji. V zadnjih 20 letih smo z ekspertnim znanjem s področja kakovosti, ki ga imamo na ACS, usmerjali in svetovali številnim izobraževalnim organizacijam v Sloveniji, ki so uspešno vpeljale lastne notranje sisteme kakovosti. Pristop za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih je podrobneje predstavljen na portalu Mozaik kakovosti, kjer so dostopna priporočila za vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti.

 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content