Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Kakovost na ACS

Skrb za kakovost je že vse od ustanovitve Andragoškega centra Slovenije (v nadaljevanju: ACS) eno izmed ključnih vodil, ki nas spremlja pri našem delu. V zadnjem obdobju smo različne načine, s pomočjo katerih presojamo in razvijamo kakovost, pričeli povezovati v bolj sistematičen in načrten notranji sistem kakovosti ACS.

Organizacija, ki skrbi za kakovost svojega dela, načrtno, sistematično in redno presoja svojo kakovost, da bi ohranila, kar je dobro,
odpravila, kar je slabo, in iskala priložnosti za svoj nadaljnji razvoj.

(dr. Slavko Gaber; prirejeno besedilo uvoda k tiskani publikaciji Mozaik kakovosti)

Kot strateški okvir za vzpostavitev notranjega sistema kakovosti ACS smo upoštevali določbe o presojanju in razvijanju kakovosti, kot jih opredeljuje ZIO-1 (členi 67., 68. in 69.) ter pristop za presojanje in razvijanje kakovosti, ki smo ga za področje izobraževanja odraslih razvili na ACS in ga danes uporabljajo številne izobraževalne organizacije za odrasle v Sloveniji. V zadnjih 20 letih smo z ekspertnim znanjem s področja kakovosti, ki ga imamo na ACS, usmerjali in svetovali številnim izobraževalnim organizacijam v Sloveniji, ki so uspešno vpeljale lastne notranje sisteme kakovosti. Postopek, skozi katerega gre organizacija, ki izobražuje odrasle in načrtuje in izvaja samoevalvacijo po modelu POKI, je podrobneje predstavljen v knjižici Pristop k samoevalvaciji Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – POKI.

Pristop, ki smo ga razvili za izobraževalne organizacije, je v številnih elementih ustrezen tudi za uporabo v nacionalnih javnih zavodih, kakršen je ACS. V skladu s pristopom, ki ga razvijamo na področju izobraževanja odraslih, notranji sistem kakovosti ACS vključuje tri ključne procese, in sicer: opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti. V te tri procese se s konkretnimi aktivnostmi usmerjamo pri nadaljnjem izgrajevanju notranjega sistema kakovosti ACS.

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content