Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Opredeljevanje kakovosti

NAMEN

Procesi opredeljevanja kakovosti so procesi, v katerih zaposleni premišljujejo in opredeljujejo zanje in za organizacijo značilne opredelitve kakovosti. Med najpomembnejša vprašanja kakovosti sodijo vprašanja o poslanstvu, viziji in vrednotah.

OPIS

POSLANSTVO ORGANIZACIJE odgovori na bistvena vprašanja: zakaj organizacija obstaja, katere potrebe, namene cilje in uporabnike zadovoljuje, kako uresničuje razloge za svoj obstoj. Poslanstvo odgovarja na vprašanje: Čemu smo tu?

VIZIJA IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE je predstava želene prihodnosti. Vsebuje odgovore na vprašanje, kam bo organizacija usmerila svoje delovanje, kaj želi doseči v prihodnosti.

VREDNOTE so prepričanja o tem, kaj je pozitivno, zaželeno in cenjeno. Vodijo in usmerjajo naše delovanje – tako osebno ravnanje posameznikov kot delovanje skupin in organizacij. Pri razmišljanju o vrednotah organizacije iščemo odgovor na vprašanje – kaj je za nas pomembno.

AKTIVNOSTI

Na ACS smo v obdobju 2022 – 2023 veliko pozornosti namenili notranjim procesom opredeljevanja kakovosti.

V letu 2022 smo nadaljevali z izpeljavo procesa, ki smo ga začeli v letu 2021 – rezultat sta prenovljeno poslanstvo ACS ter opredelitev in opis vrednot ACS, ki nas vodijo pri delu.

  • Vzpostavili smo spletno učilnico, namenjeno komunikaciji med zaposlenimi za skupne razmisleke kolektiva o vidikih, ki vplivajo na kakovost našega dela. Svetovalka za kakovost dr. Tanja Možina je v spletni učilnici zaposlenim predstavila strokovna priporočila in napotke za oblikovanje poslanstva, vizije in vrednot. Pripravili smo tudi anketne vprašalnike za zaposlene, s katerimi smo želeli sprožiti njihove razmisleke in pridobiti njihova mnenja o oblikovanju poslanstva, vrednot in vizije ACS. Zapisani predlogi zaposlenih so predstavljali podlago za skupne razmisleke o poslanstvu, viziji in vrednotah ACS.
  • Posodobili smo poslanstvo ACS (zapis prenovljenega poslanstva je kolektiv ACS potrdil dne 30. septembra 2022). Prvo razpravo o poslanstvu smo izpeljali na Dan za kakovost ACS 20. maja 2022, ko se je celoten kolektiv odpravil na študijski obisk v Velenje na predstavitev Vzorčnega mesta in inovativnih metod izobraževanja. V drugem delu dneva so zaposleni (na podlagi prvotnega zapisa ter predlogov zaposlenih iz spletne učilnice) v manjših delovnih skupinah razpravljali o zapisu novega poslanstva ACS.
  • Opredelili in opisali smo vrednote ACS, ki nas vodijo pri delu (zapis vrednot in pripadajoče opise je kolektiv ACS potrdil dne 25. novembra 2022).

V letu 2023 smo zaključili s prenovo vizije ACS.

  • Že v 2022 smo izpeljali prvi pogovor z zaposlenimi o prenovi vizije ACS za prihodnje obdobje. Zaposleni so svoje predloge za zapis nove vizije prispevali tudi v spletni učilnici.
  • V 2023 smo obstoječo vizijo ACS prenovili – novo vizijo ACS  smo dokončno oblikovali in sprejeli 6. aprila 2023 na srečanju celotnega kolektiva.
  • Pripravili smo tudi promocijsko gradivo: pano (pingvin), na katerem smo predstavili poslanstvo, vizijo in vrednote ACS. Zaposleni so prejeli še natisnjene plakate A3 z opredeljenim poslanstvom, vizijo in vrednotami.
  • Pridružili smo se vseslovenski promocijski akciji TVU in v prelepem zelenem okolju Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani izpeljali Dan za kakovost na ACS, na katerem smo našo pozornost namenili začetkom snovanja nove petletne razvojne strategije naše ustanove. O bistvu razvojnega dela smo razmišljali iz na novo opredeljenih poslanstva, vizije in vrednot. S samoocenjevanjem z analizo SWOT smo se poglobili v razmislek o temeljih in izhodiščih naše ustanove. V pogovorih smo uspešno izluščili nekatera temeljna področja ukrepanja, na katerih bodo temeljile naše srednjeročne razvojne prioritete.

Slika: Potrditev vrednot in razprava o viziji ACS na petkovem srečanju, 25. 11. 2022

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content