Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Razvijanje kakovosti

NAMEN

Procesi razvijanja kakovosti spodbujajo načrtovanje ukrepov za izboljšave in nove razvojne rešitve. S tem se spodbuja razvojna usmerjenost organizacije.

OPIS

V letu 2022 smo na Andragoškem centru Slovenije udejanjali načrtovane izboljšave, ki so izhajale iz ugotovitev iz analize izvajanja in spremljanja programov usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021, pa tudi na podlagi sprotnih spremljav potreb za izvajanje izobraževanja na daljavo, ki so se pokazale med pandemijo, ugotovitev nacionalnih evalvacij izvajanja izobraževanja odraslih med pandemijo, priporočil notranje revizije ACS, strokovnih razmislekov in pogovorov v kolektivu ACS in drugih sprotnih spremljav, ki so pokazale na potrebe po uvajanju izboljšav v proces dela ACS.

V letu 2022 smo konkretne ukrepe za razvoj kakovosti usmerili zlasti v rešitev prostorske stiske za izvajanje dejavnosti usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev ter vidike digitalizacije izobraževalnih in delovnih procesov na ACS.

AKTIVNOSTI

Komisija za kakovost je pripravila Akcijski načrt za razvoj kakovosti ACS 2022, ki ga je sprejel kolegij, 11. 7. 2022.

V letu 2022 smo vpeljali naslednje izboljšave v delovne in izobraževalne procese ACS:

  • pregradili smo seminarsko in sejno sobo s premično steno, kar nam sedaj omogoča, da lahko v skupni prostor sprejmemo več udeležencev in izvedemo večje dogodke;
  • premestili smo stare arhive iz seminarske sobe v zato urejene prostore v kleti; uredili smo prostor, ki ga bo v prihodnje mogoče uporabiti kot dodatni delovni prostor za nove sodelavce;
  • v seminarski in sejni sobi smo posodobili avdio in video opremo, ki sedaj omogoča izvajanje hibridne oblike izobraževanja in drugih oblik izobraževanja in dogodkov, podprtih z IKT tehnologijo;
  • vpeljali smo sistem Kadris, celovito digitalno rešitev za učinkovito vodenje zaposlenih, ki na enotni platformi združuje kadrovski, registracijski in plačni sistem;
  • zaposlene smo usposobili za uporabo Outlookovega koledarja pri načrtovanju dogodkov ter rezervacijah skupnih prostorov;
  • za zaposlene smo pripravili in izpeljali 16 ur spopolnjevanja, namenjenega krepitvi IKT in didaktičnih kompetenc za izvajanje izobraževanja na daljavo ter uporabo IKT orodij v delovnih procesih;
  • na spletnem portalu Moj ACS smo znotraj profila udeleženca/zaposlenega ACS vzpostavili zavihek, od koder zaposleni lahko dostopajo do posnetkov usposabljanj in spopolnjevanj;
  • proučili smo temeljne značilnosti modela CAF in se z nosilci uvajanja modela dogovorili, da nas v letu 2023 vključijo v usposabljanja in pripravo samoocene po tem modelu;
  • z namenom obveščanja javnosti smo pripravili vsebinsko zasnovo za predstavitev notranjega sistema kakovosti na ACS na spletni strani ACS.

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content