Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Svetovalka za kakovost na ACS

NAMEN

Svetovalec za kakovost je oseba, ki v organizaciji svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti organizacije.
Svetovalka za kakovost na ACS je dr. Tanja Možina.

OPIS

Andragoški center Slovenije že vse od leta 2006 usposablja strokovne delavce iz prakse izobraževanja odraslih, da vlogo svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih vpeljujejo v svoje kolektive.

Tudi na ACS je v zadnjem obdobju nastopil čas in prave razmere, da se tudi v naš notranji sistem kakovosti vpelje vloga svetovalke za kakovost, ki jo je z veliko mero odgovornosti sprejela sodelavka dr. Tanja Možina. Svetovalko za kakovost ACS je 11. maja 2021 imenoval takratni direktor ACS, in sicer za obdobje štirih let. Naloge svetovalke za kakovost na ACS so opredeljene v Pravilniku o komisiji za kakovost ter svetovalcu za kakovost na ACS.

Svetovalka za kakovost na ACS svoje delo opravlja v sodelovanju z direktorico, komisijo za kakovost in zaposlenimi, pri čemer prevzema (so)odgovornost za posamezne odločitve in izpeljave. Opravlja tudi vlogo koordinatorice različnih aktivnosti za razvoj kakovosti na ACS in po dogovoru v skupini/komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti.

AKTIVNOSTI

Svetovalka za kakovost na ACS vse leto sodeluje s Komisijo za kakovost ACS. Bdi nad tem, da so se načrtovane aktivnosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti ACS izvajajo kontinuirano. V obdobju 2022 – 2023 je zaposlene v spletni učilnici motivirala za nadaljevanje procesa za opredelitev prenovljenega poslanstva ACS, opredelitev vrednot in vizije ACS, predstavila izhodišča in napotke za skupne premisleke kolektiva o vprašanjih kakovosti, vodila posamezna srečanja kolektiva za opredelitev poslanstva, vrednot in vizije. Sodeluje pri pripravi letnih načrtov dela komisije za kakovost in zastavi letni akcijski načrt za razvoj kakovosti za posamezno leto. Kot članica kolegija ACS skrbi za informiranje vodstva o poteku posameznih aktivnosti. Aktivno sodeluje na vsakoletnem Dnevu za kakovost ACS in na vseh drugih srečanjih zaposlenih, kjer se pogovarjamo o vprašanjih kakovosti. 

 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content