Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Komisija za kakovost na ACS

NAMEN

Komisijo za kakovost na ACS, ki načrtuje in koordinira dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti, je 21. marca 2022 imenovala direktorica ACS. V komisijo je imenovanih sedem sodelavk ACS, ki so predstavnice vseh organizacijskih enot centra.

OPIS

Komisija za kakovost ACS načrtuje in koordinira procese umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v naši organizaciji. Skrbi za postavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije, sodeluje in spremlja pristope zunanje presoje, v katerih organizacija sodeluje. Naloge komisije za kakovost ACS so opredeljene v Pravilniku o komisiji za kakovost ter svetovalcu za kakovost na ACS.

Komisijo za kakovost na Andragoškem centru Slovenije sestavljajo:

Jasmina Orešnik Cunja, predsednica

mag. Andreja Dobrovoljc, članica

mag. Jasmina Mirčeva, članica

Neda Đorđević, članica

mag. Karmen Rajar, članica

Nevenka Kocijančič, članica

Komisija je imenovana za obdobje štirih let (21. 3. 2022 – 20. 3. 2026).

AKTIVNOSTI

Komisija za kakovost ACS (v tesnem sodelovanju s svetovalko za kakovost):

  • koordinira procese in posamezne aktivnosti za opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti na ACS;
  • sodeluje pri pripravi in izvedbi srečanj zaposlenih ACS, ki jih organiziramo z namenom skupnih razprav kolektiva v zvezi z vprašanji kakovosti na ACS (npr. prenova poslanstva in vizije ter opredelitev vrednot ACS v obdobju 2022 – 2023 ipd.);
  • posamezne članice komisije sodelujejo pri spremljanju kakovosti izobraževalne dejavnosti ACS in pripravijo letno analizo o izvajanju programov usposabljanja in spopolnjevanja;
  • občasno pripravlja razprave, vprašalnike za zaposlene za skupno obravnavo vprašanj kakovosti na ACS (npr. anketa, namenjena samooceni ustreznosti načinov spremljanja dela zaposlenih na ACS, konec leta 2022);
  • skupaj z zaposlenimi, ki so zadolženi za posamezne naloge za razvoj kakovosti, skrbi za realizacijo načrtovanih aktivnosti v akcijskem načrtu za razvoj kakovosti;
  • pripravlja vsebine o aktivnostih v povezavi s kakovostjo in jih predstavlja na novi spletni podstrani ACS, kjer je predstavljen naš notranji sistem kakovosti.

Komisija za kakovost za lažjo komunikacijo med posameznimi članicami uporablja orodje MS Teams, kjer so na skupnem mestu dostopne informacije in dokumenti v zvezi z delom komisije. Za koordinacijo sestankov in izpeljavo nalog komisije skrbi predsednica komisije.

Nekoliko več nalog so v obdobju 2022-2023 prevzemale članice komisije iz Središča za kakovost in izobraževanje, saj so opredeljene aktivnosti v letnem načrtu vsebinsko izhajale iz področij, ki jih to središče strokovno pokriva.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content