Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Komisija za kakovost na ACS

NAMEN

Komisijo za kakovost na ACS, ki načrtuje in koordinira dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti, je 21. marca 2022 imenovala direktorica ACS. V komisijo je imenovanih sedem sodelavk ACS, ki so predstavnice vseh organizacijskih enot centra.

OPIS

Komisija za kakovost ACS načrtuje in koordinira procese umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v naši organizaciji. Skrbi za postavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije, sodeluje in spremlja pristope zunanje presoje, v katerih organizacija sodeluje. Naloge komisije za kakovost ACS so opredeljene v Pravilniku o komisiji za kakovost ter svetovalcu za kakovost na ACS.

Komisijo za kakovost na Andragoškem centru Slovenije sestavljajo:

Jasmina Orešnik Cunja, predsednica

mag. Andreja Dobrovoljc, članica

mag. Jasmina Mirčeva, članica

Neda Đorđević, članica

mag. Karmen Rajar, članica

Nevenka Kocijančič, članica

Nina Fele, članica

Komisija je imenovana za obdobje štirih let (21. 3. 2022 – 20. 3. 2026).

AKTIVNOSTI

Komisija za kakovost se je v letu 2022 sestala na uvodnem sestanku po Zoom, sestanka se je udeležila tudi direktorica ACS. Na tem sestanku je bil predstavljen letni načrt dela komisije za kakovost, o katerem so članice komisije tudi razpravljale in ga potrdile. Ostali sestanki komisije, ki so bili namenjeni koordinaciji in izpeljavi nalog komisije v letu 2022, so potekali korespondenčno, za kar smo v orodju MS Teams ustvarili tudi posebno ekipo za komunikacijo med članicami komisije.

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content