Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

20. 1. 2023

a/a

Komisija za kakovost na ACS

NAMEN

Komisijo za kakovost na ACS, ki načrtuje in koordinira dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti, je 21. marca 2022 imenovala direktorica ACS. V komisijo je imenovanih sedem sodelavk ACS, ki so predstavnice vseh organizacijskih enot centra.

OPIS

Komisija za kakovost ACS načrtuje in koordinira procese umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v naši organizaciji. Skrbi za postavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti organizacije, sodeluje in spremlja pristope zunanje presoje, v katerih organizacija sodeluje. Naloge komisije za kakovost ACS so opredeljene v Pravilniku o komisiji za kakovost ter svetovalcu za kakovost na ACS.

Komisijo za kakovost na Andragoškem centru Slovenije sestavljajo:

Jasmina Orešnik Cunja, predsednica

mag. Andreja Dobrovoljc, članica

mag. Jasmina Mirčeva, članica

Neda Đorđević, članica

mag. Karmen Rajar, članica

Nevenka Kocijančič, članica

Nina Fele, članica

Komisija je imenovana za obdobje štirih let (21. 3. 2022 – 20. 3. 2026).

AKTIVNOSTI

Komisija za kakovost se je v letu 2022 sestala na uvodnem sestanku po Zoom, ki se ga je udeležila tudi direktorica ACS. Predstavljen je bil predlog letnega načrta dela komisije za kakovost ACS, ki poleg posameznih aktivnosti vključuje tudi nosilce in roke za izvedbo. Članice komisije so razpravljale o vsebini načrta in ga potrdile. Po uvodnem sestanku smo v orodju MS Teams ustvarili novo ekipo za lažjo  komunikacijo med članicami komisije, kjer so na enem mestu dostopne osnovne informacije in dokumenti v zvezi z delom komisije. Za koordinacijo sestankov in izpeljavo nalog komisije je skrbela predsednica komisije.

Komisija za kakovost je tekom leta 2022 (v sodelovanju s svetovalko za kakovost):

  • koordinirala procese in posamezne aktivnosti za opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti na ACS;
  • sodelovala pri pripravi in izvedbi srečanj zaposlenih ACS, ki smo jih organizirali z namenom prenove poslanstva in vizije ter opredelitve vrednot ACS;
  • posamezne članice komisije sodelujejo pri spremljanju kakovosti izobraževalne dejavnosti ACS in pripravijo letno analizo o izvajanju programov usposabljanja in spopolnjevanja;
  • pripravila anketo za zaposlene, ki je bila namenjena samooceni spremljanja kakovosti dela zaposlenih na ACS;
  • v komisiji smo skupaj z zaposlenimi, ki so bili zadolženi za posamezne naloge za razvoj kakovosti, skrbeli za realizacijo vseh načrtovanih aktivnosti v akcijskem načrtu za razvoj kakovosti;
  • pripravila vsebine o aktivnostih v povezavi s kakovostjo in jih predstavila na novi spletni podstrani ACS, kjer je predstavljen naš notranji sistem kakovosti.

Nekoliko več nalog so v letu 2022 prevzemale članice komisije iz Središča za kakovost in izobraževanje, saj so opredeljene aktivnosti v letnem načrtu vsebinsko izhajale iz področij, ki jih to središče strokovno pokriva.

© 2023 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content