Andragoški center Slovenije

Andragoški

30. 10. 2017

a/a

O nas

Andragoški center Republike Slovenije je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991.

Osnovni namen našega delovanja je razvijanje področja izobraževanja odraslih skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja v Republiki Sloveniji (2013–2020) ter drugimi nacionalnimi in evropskimi strateškimi dokumenti ter razvojnimi usmeritvami v izobraževanju odraslih. Naše pristojnosti in odgovornosti določajo tudi zakonski predpisi v vzgoji in izobraževanju, predvsem Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih (2018).

Od leta 2012 dalje delujemo tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). Z različnimi raziskavami, programi, projekti in dogodki sodelujemo pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja ter znotraj te še posebej izobraževanja odraslih. O tem obveščamo tako domačo kot mednarodno strokovno in širšo javnost.

Povezujemo se tako z oblikovalci politik na nacionalni in mednarodni ravni in drugimi nosilci andragoške in pedagoške stroke kot s koordinatorji in udeleženci različnih projektov, ustanovami za izobraževanje odraslih in učečimi se posamezniki v Sloveniji in širše. Na vseh področjih delovanja dejavno sodelujemo v mednarodnih organizacijah.

Na leto pripravimo in izvedemo več kot 40 izobraževalnih programov za približno 800 udeležencev, izobraževalcev odraslih. Podlaga za uspešno vključevanje udeležencev v naše programe (link) so raziskave (link) in razvojni projekti, ki odmevajo v domačem in mednarodnem okolju (link). Skrbimo za povečanje dostopnosti izobraževanja za učno prikrajšane odrasle (link). Pri tem razvijamo temelje za podporo učenju (link ISIO/vrednotenje) in stalno nadgrajujemo svoje izobraževalne programe na področju kakovosti (link). Prispevamo k širjenju zavesti o dostopnosti in pomenu vseživljenjskega učenja ter neformalno pridobljenega znanja, ki višajo kakovost življenja posameznika in izboljšujejo družbo kot celoto.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim