Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

30. 10. 2017

a/a

O nas

Andragoški center Republike Slovenije je osrednji javni zavod in krovna ustanova za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi z dne 27. septembra 1991.

Osnovni namen našega delovanja je razvijanje področja izobraževanja odraslih skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja v Republiki Sloveniji (2013–2020) ter drugimi nacionalnimi in evropskimi strateškimi dokumenti ter razvojnimi usmeritvami v izobraževanju odraslih. Naše pristojnosti in odgovornosti določajo tudi zakonski predpisi v vzgoji in izobraževanju, predvsem Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih (2018).

Od leta 2012 dalje delujemo tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). Z različnimi raziskavami, programi, projekti in dogodki sodelujemo pri uveljavljanju kulture vseživljenjskosti učenja ter znotraj te še posebej izobraževanja odraslih. O tem obveščamo tako domačo kot mednarodno strokovno in širšo javnost.

Povezujemo se tako z oblikovalci politik na nacionalni in mednarodni ravni in drugimi nosilci andragoške in pedagoške stroke kot s koordinatorji in udeleženci različnih projektov, ustanovami za izobraževanje odraslih in učečimi se posamezniki v Sloveniji in širše. Na vseh področjih delovanja dejavno sodelujemo v mednarodnih organizacijah.

Na leto pripravimo in izvedemo več kot 40 izobraževalnih programov za približno 800 udeležencev, izobraževalcev odraslih. Podlaga za uspešno vključevanje udeležencev v naše programe so raziskave in razvojni projekti, ki odmevajo v domačem in mednarodnem okolju. Skrbimo za povečanje dostopnosti izobraževanja za učno prikrajšane odrasle. Pri tem razvijamo temelje za podporo učenju (svetovanje in vrednotenje) in stalno nadgrajujemo svoje izobraževalne programe na področju kakovosti. Prispevamo k širjenju zavesti o dostopnosti in pomenu vseživljenjskega učenja ter neformalno pridobljenega znanja, ki višajo kakovost življenja posameznika in izboljšujejo družbo kot celoto.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content