Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

e-Portfolijo

Vrednotenje
Naziv projektae-Portfolijo
Časovni okvirjunij 2016 – marec 2022
FinancerjaEvropski socialni sklad, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebaVera Mlinar
T: 01 5842 588
E: vera.mlinar@acs.si
NAMEN

Elektronski portfolijo (eP) je temeljno orodje za vrednotenje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, ki smo ga na Andragoškem centru Slovenije razvili pri projektu Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014. V okviru projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 ga vzdržujemo in nadgrajujemo ter nudimo ustrezno podporo.

Preberi več

Temeljni namen njegove rabe je sistematično urejanje posameznikovih dokazil o pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah ter dokumentiranje vsega naučenega. Je podlaga za vrednotenje po različnih poteh pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc (s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem ali delovnimi in življenjskimi izkušnjami). Omogoča dokazovanje že doseženih učnih dosežkov posameznika, lahko pa posameznik beleži tudi pridobljene kompetenc med procesom učenja.

CILJI

Pri uporabi elektronskega portfolija sledimo naslednjim ciljem:

 • identificiranje in dokumentiranje: zbiranje dokazil, evidentiranje različno pridobljenega znanja, spretnosti in razvitih kompetenc,
 • razvijanje kompetenc posameznika: z uporabo elektronskega portfolija posamezniki razvijajo nekatere temeljne zmožnosti, na primer sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku ter kompetenco digitalne pismenosti.
OPIS

Elektronski portfolijo (eP) je temeljno orodje za vrednotenje, ki smo ga razvili na Andragoškem centru Slovenije, izhajajoč iz enega od namenov vrednotenja, ki smo ga opredelili kot evidentiranje in ovrednotenje znanja, delovnih izkušenj in kompetenc za lažjo vnovično zaposlitev, razvoj in spremembo kariere, osebni razvoj in za premislek »kje sem« in »kam naprej«.

Preberi več

Je orodje, namenjeno zbiranju dokazil in evidentiranju vsega naučenega. Vloga portfolija je večplastna, in sicer:

  • izkazuje posameznikove učne dosežke ne glede na to, kje so bili pridobljeni;
  • zaradi svoje reflektivne narave omogoča posamezniku ozavestiti znanje, spretnosti in kompetence;
  • sistematično ureja kandidatove dosežke in tako omogoča izdelavo posameznikovega »učnega« življenjepisa;
  • posamezniku zvečuje in utrjuje samozavest in samopodobo ter ga spodbuja k nadaljnjemu učenju in osebnostnemu razvoju, na družbeni in poklicni ravni;
  • posamezniku omogoča vrednotenje lastnih učnih dosežkov in ga spodbuja k nadaljnjemu učenju ter samostojnemu načrtovanju.

Elektronska oblika portfolija pa omogoča tudi enostavnejše arhiviranje in načrtovanje, povezovanje z drugimi ter hitro povratno informacijo.

AKTIVNOSTI

Vzdrževanje in nadgradnja spletne aplikacije za izdelavo elektronskih portfolijev ter podpora uporabnikom (tehnično in vsebinsko), spremljanje, usposabljanje.

KLJUČNI DOSEŽKI

Na ravni ACS: vzpostavljena delujoča spletna aplikacija za izdelavo elektronskega portfolija.

Na ravni posameznika: možnost izdelati si prorfolijo (zbirno mapo učnih dosežkov) v elektronski obliki.

https://eportfolijo.acs.si/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content