Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

12. 4. 2021

a/a

InfO-mozaik

V InfO-mozaiku objavljamo podatke, kazalnike in vsebinske predstavitve ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih. V prvi objavljeni informaciji predstavljamo poglavitne strateške in operativne dokumente na državni in evropski ravni. V njih so izpostavljeni izzivi ter zastavljeni cilji, katerih doseganje osvetljujemo v nadaljnjih besedilih.

Informacije InfO-mozaika periodično posodabljamo in nadgrajujemo ter dodajamo nove.

 

Zap.
št.
NazivDatum
113.Vključenost odraslih v priložnostno učenje v Sloveniji po Anketi o izobraževanju odraslih (AIO)december 2023
112.Ponudba izobraževanja in učenja za odrasle v Sloveniji v letih 2022 in 2023december 2023
111.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanjeoktober 2023
110.Eurobarometer o finančni pismenosti (2023)september 2023
109.Doseganje ciljev in kazalnikov Resolucije o nacionalnem programu v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO 2022–2030)junij 2023
108.Statistični podatki: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjihseptember 2022
107.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanjeavgust 2022
106.Evropski kazalniki: Vključenost odraslih v Sloveniji v vseživljenjsko učenjemaj 2022
105.Povzetek dosežkov pri uresničevanju ReNPIO 2013-2020februar 2022
104.Statistični podatki: Mednarodni dan izobraževanjajanuar 2022
103.Uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2013–2020januar 2022
102.Ponudba izobraževanja in učenja za odrasle v Sloveniji v 2021/2022december 2021
101.Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenjedecember 2021
100.Statistični podatki: Izobrazbena sestava prebivalcev Slovenije in vključenost v vseživljenjsko učenjenovember 2021
99.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanjeavgust 2021
98.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25–64 let) v vseživljenjskem učenjuapril 2021
97.Tedni vseživljenjskega učenjanovember 2020
96.Strukture evropskih izobraževalnih sistemov 2020/21
(The Structure of the European Education Systems 2020/21: Schematic Diagrams)
oktober 2020
95.Vključenost odraslih v formalno izobraževanjeavgust 2020
94.Ponudba izobraževanja in učenja za odrasle v Sloveniji v 2019/2020februar 2020
93.Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji februar 2020
92.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25–64 let) v vseživljenjskem učenjunovember 2019
91.Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenjeseptember
2019
90.Ponudba izobraževanja in učenja za odraslemarec 2019
89.Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
spremembe v zadnjih letih in primerjave z državami EU
marec 2019
88.Statistični podatki: Aktivnost in stopnja zaposlenosti prebivalcev Slovenije
spremembe v zadnjih letih in primerjave z državami EU
marec 2019
87.Strukture evropskih izobraževalnih sistemov 2018/19
(The Structure of the European Education Systems 2018/19: Schematic Diagrams)
november 2018
86.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25–64 let) v vseživljenjskem učenjunovember 2018
85.Statistični podatki: Udeležba odraslih v izobraževanjunovember 2018
84.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanjejunij 2018
83.Spretnosti odraslih po podatkih raziskave PIAACavgust 2017
82.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 69/2014)
junij 2017
81.Ponudba izobraževanja za odrasle v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017
(nadgradnja informacije 72/2015)
junij 2017
80.Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 75/2015)
april 2017

 

Preberi več

Zap.
št.
NazivDatum
79.Registrirana brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije 67/2014)
september 2016
 78.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje (nadgradnja informacije 74/2015) avgust 2016
77.Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstvajunij 2016
76.Pregled izobraževanja in usposabljanja 2015 – Slovenija
(dodatek k evropskemu Monitorju izobraževanja in usposabljanja 2015)
december 2015
75.Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 66/2014)
december 2015
74.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 63/2014)
avgust 2015
73.Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2013/2014
((nadgradnja informacije 65/2014)
avgust 2015
72.Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2014/2015
(nadgradnja informacije 64/2014)
avgust 2015
71.Statistični podatki: Vključenost v formalno izobraževanje in izobrazbena struktura odraslega prebivalstvamarec 2015
70.Evropski kazalniki: Druga priložnost za mlade brez izobrazbedecember 2014
69.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 62/2013)
december 2014
68.Monitor izobraževanja in usposabljanja 2014
(nadgradnja informacije 61/2013)
december 2014
67.Brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije 59/2013)
december 2014
66.Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 57/2013)
december 2014
65.Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2012/2013
(nadgradnja informacije 56/2013)
september 2014
64.Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2013/2014
(nadgradnja informacije 52/2013)
junij 2014
63.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 58/2013)
junij 2014
62.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 53/2012)
december 2013
61.Monitor izobraževanja in usposabljanja 2013december 2013
60.Sprejem Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) 2013–2020december 2013
59.Brezposelnost v Sloveniji 2012
(nadgradnja informacije 51/2012)
november 2013
58.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 47/2012)
september 2013
57.Statistični podatki: Izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji
(nadgradnja informacije 44/2012)
avgust 2013
56.Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2011/2012
(nadgradnja informacije 48/2012)
avgust 2013
55.Evropski kazalniki: Usklajevanje učinkov izobraževanja s potrebami trga deladecember 2012
54.Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
(nadgradnja informacije 29/2010)
december 2012
53.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 24/2009)
december 2012
52.Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2012/2013
(nadgradnja informacije 46/2012)
december 2012
51.Brezposelnost v Sloveniji 2011
(nadgradnja informacije 40/2011)
oktober 2012
50.Statistični podatki: Udeležba odraslih v izobraževanju
(nadgradnja informacije 20/2009 in 33/2010)
avgust 2012
49.Statistični podatki: Nadaljevalno poklicno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetjih 2010
(nadgradnja informacije 5/2008
avgust 2012
48.Statistični podatki: Nadaljevalno izobraževanje v Sloveniji 2010/2011
(nadgradnja informacije 42/2011)
avgust 2012
47.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 39/2011)
junij 2012
46.Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2011/2012
(nadgradnja informacije 37/2011)
junij 2012
45.Statistični podatki: Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva v Sloveniji
(nadgradnja informacije 4/2008)
december 2011
44.Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji 2008 in 2009 (nadgradnja informacije 19/2009)november 2011
43.Statistični podatki: Prebivalstvo EU in Slovenije se nezadržno stara
(nadgradnja informacije 3/2008)
oktober 2011
42.Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2008/2009 in 2009/2010 (nadgradnja informacije 21/2009)avgust 2011
41.Statistični podatki: Kariera doktorjev znanostiavgust 2011
40.Brezposelnost v Sloveniji 2010
(nadgradnja informacije 28/2008)
junij 2011
39.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje – od leta 2009 do 2011 (nadgradnja informacije 38/2011)junij 2011
38.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje – od leta 2007 do 2010 (nadgradnja informacije22/2009)marec 2011
37.
Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2010/2011
(nadgradnja informacije27/2010)
februar 2011
36.Projektni rezultati: Included – Izobraževanje kot dejavnik družbene vključenost in povezanostijunij 2010
35.Statistični kazalniki: Znanje tujih jezikov odraslih (25-64 let)
(nadgradnja informacije 20/2009)
april 2010
34.Statistični kazalniki: Ovire pri udeležbi v izobraževanju odraslih in odnos odraslih do izobraževanja(nadgradnja informacije 20/2009)april 2010
33.Statistični kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v izobraževanju
(nadgradnja informacije 20/2009)
april 2010
32.Evropski kazalniki: Demografski trendi in izobraževanje starejšihfebruar 2010
31.Evropski kazalniki: Izobraževanje odraslih in zaposlenostjanuar 2010
30.Evropski kazalniki: Poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih
(nadgradnja informacije 10/2008)
januar 2010
29.Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
(nadgradnja informacije 9/2008)
januar 2010
28.Brezposelnost v Sloveniji
(nadgradnja informacije 6/2008)
januar 2010
27.Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2009/2010
(nadgradnja informacije 14/2009)
januar 2010
26.
Evropski kazalniki: Dosežena formalna izobrazba odraslih
(delna nadgradnja informacije 11/2008)
december 2009
25.Evropski kazalniki: Indeks vseživljenjskega učenja
(nadgradnja informacije 8/2008)
december 2009
24.Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
(nadgradnja informacije 7/2008)
december 2009
23.Statistični podatki: Demografski podatki za Slovenijo
(nadgradnja informacije 2/2008)
avgust 2009
22.Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje
(nadgradnja informacije 5/2008)
avgust 2009
21.Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskem letu 2007/2008
(nadgradnja informacije 18/2009)
julij 2009
20.Statistični podatki: Udeležba v izobraževanju odraslihjunij 2009
19.Statistični podatki: Javni izdatki za formalno izobraževanje v Slovenijiapril 2009
18.Statistični podatki: Nadaljnje izobraževanje v Sloveniji v šolskih letih 2005/2006
in 2006/2007
marec 2009
17.Pismenost odraslih v Slovenijifebruar 2009
16.Kazalniki ACS: Promocijska in informacijska podpora razvoju vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslihjanuar 2009
15.Pregled ponudbe izobraževanja za starejše odrasle v Sloveniji – šolsko leto
2008/2009
januar 2009
14.
Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – šolsko leto 2008/2009
januar 2009
13.Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji – predstavitevjanuar 2009
12.ReNPIO: Javno financiranje izobraževanja odraslih v Sloveniji v letih 2004-2010januar 2009
11.Evropski kazalniki: Dosežena formalna izobrazba odraslih – različni vidiki
december 2008
10.Evropski kazalniki: Poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih
december 2008
9.Evropski kazalniki: Mladi, ki zgodaj opustijo šolanje
december 2008
8.
Evropski kazalniki: Indeks vseživljenjskega učenja
december 2008
7.
Evropski kazalniki: Udeležba odraslih (25-64 let) v vseživljenjskem učenju
december 2008
6.Brezposelnost v Sloveniji
december 2008
5.
Statistični podatki: Vključenost odraslih v izobraževanje in usposabljanje
december 2008
4.Statistični podatki: Izobrazbena sestava odraslega prebivalstva v Slovenijidecember 2008
3.Statistični podatki: Prebivalstvo Slovenije se staradecember 2008
2.Statistični podatki: Demografski podatki za Slovenijodecember 2008
1.Izobraževanje odraslih – izzivi, cilji in spremljanje njihovega doseganjadecember 2008

 

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content