Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2013–2015

Pismenost
Naziv projektaMerjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih (krajše Raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2013–2015)
Časovni okvirjanuar, 2013 – junij, 2015
Vrednost projekta1.339.000,00. EUR
FinancerEvropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (15 %)
Kontaktna osebaMag. Estera Možina
T: 01 584 2591
E: ester.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbeMag. Borut Čampelj
NAMEN

Raziskava spretnosti odraslih PIAAC je zamišljena kot ponavljajoča se raziskava (5-10 let) in naj bi omogočila primerjavo spretnosti in kompetenc med državami ter merila njihovo spreminjanje v posameznih časovnih obdobjih. Vanjo se lahko vključijo države iz vsega sveta (do sedaj jih je sodelovalo 33). Udeležba držav poteka v več krogih.

Slovenija se je vključila v drugi krog, ker smo želeli vedeti več o kompetencah odraslih, ki so potrebne za današnji trg dela. Podatki so nujni za nadaljnji razvoj izobraževanja in načrtovanje politik tudi na drugih področjih.

CILJI

Temeljni cilji projekta so bili:

  • ugotavljanje distribucije, razvoja in upadanja kompetenc v populaciji (16-64) in mednarodne primerjave teh rezultatov,
  • kakovost znanj in kompetenc pridobljenih v izobraževalnem sistemu,
Preberi več
  • ugotavljanje vplivov različnih ravni kompetenc na socialne in ekonomske rezultate na ravni posameznika, podjetja in države,
  • ugotavljanje vplivov delovnega mesta, družine in stila življenja na uporabo, razvoj ali upadanje kompetenc,
  • oblikovanje podlag za načrtovanje politik: z vidika vključevanja v vseživljenjsko učenje, z vidika zahtev delovnih mest, z vidika odpravljanja neusklajenosti izobraževalne politike in politike trga dela, z vidika večje usklajenosti aktivne politike zaposlovanja, skladnosti regionalnega razvoja, razvoja podeželja z izobraževalno politiko,
  • ugotavljanje vplivov na uvrstitev Slovenije glede razvitosti kompetenc populacije v mednarodnem prostoru,
  • ugotavljanje sprememb v dosežkih pismenosti in socialno kulturnih sprememb v participaciji odraslih v izobraževanju.
OPIS

Raziskava PIAAC je največja mednarodna raziskava o stanju in uporabi spretnosti odraslih med 16. in 65. letom v zgodovini, v celoti pa je do sedaj v dveh krogih v njej sodelovalo več kot 200.000 odraslih iz 33 držav sveta, večinoma članic OECD. Potekala je pod vodstvom mednarodnega konzorcija PIAAC, v katerem je sodelovalo 8 različnih mednarodnih organizacij, koordinirala pa ga je služba za testiranje v izobraževanju iz Princetona v ZDA.

Preberi več

V raziskavi PIAAC se s primerljivimi nalogami neposredno meri razvitost spretnosti in kompetenc. Pri tem se želi izvedeti čim več o tem, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, odrasli opravljajo v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem. Raziskava naj bi torej pokazala, »na kakšni ravni spretnosti in kompetenc ter znanja smo« in »koliko teh sposobnosti izkoristijo delodajalci« ali »kako bi lahko te sposobnosti in zmožnosti prebivalstva še razvijali« pa tudi, »kakšen je uspeh izobraževalnega sistema« v primerjavi s potrebami trga dela.

Raziskava PIAAC v Sloveniji je bila le en del projekta, drugi del v Sloveniji pa obsega študije in analitično aplikativne rezultate, na primer priporočila za načrtovalce politik, nove modele. Za Slovenijo je torej projekt nacionalnega pomena, rezultati raziskave PIAAC pa pomembni za načrtovanje prihodnjih politik na različnih področjih.

Projekt je razdeljen na tri aktivnosti, ki sta nadalje razdeljeni v posamezne naloge, predstavljajo pa vsebinsko zaokrožene celote za doseganje ciljev projekta:

  • razvoj kazalnikov za merjenje kompetenc odraslih,
  • priprava in izpeljava poskusnega in glavnega merjenja kompetenc odraslih,
  • analiza stanja na področju kompetenc odraslih in mednarodna primerjava.
KLJUČNI DOSEŽKI

Rezultati projekta so objavljeni tukaj. Več o PIAAC – Raziskavi spretnosti odraslih v Sloveniji pa lahko najdete tudi tukaj.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content