Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Osnovna šola za odrasle

Podpora sistemu
Naziv projektaOsnovna šola za odrasle – spremljanje in razvoj
Časovni okvirod leta 2011
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebaNatalija Žalec , MAEd (UK)
T: 01 5842 587
E: natalija.zalec@acs.si
NAMEN

Program osnovna šola za odrasle (OŠO) je program formalnega izobraževanja, ki je pripravljen posebej za populacijo odraslih. Program je namenjen spodbujanju razvoja temeljne pismenosti in usposabljanju posameznikov za samostojno učenje. Analize so pokazale, da obstoječi program ni dovolj prilagojen potrebam odrasle populacije, premalo upošteva značilnosti nekaterih ranljivih skupin ter je manj učinkovit pri doseganju nekaterih ciljev. V zadnjih sedmih letih na so ACS sprejete naloge in aktivnosti z namenom, da se kakovost in uspešnost udeležencev v programu izboljšata.

CILJI

Med poglavitnimi cilji so:

 • evalvacija Programa Osnovne šole za odrasle,
 • ugotavljanje potreb različnih ciljnih skupin,
Preberi več
 • priprava publikacije z rezultati evalvacije in drugih analiz,
 • oblikovanje modela usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠO,
 • spremljanje stanja in reševanje nekaterih sprotnih problemov, s katerimi se srečujejo izvajalci (delovanje posvetovalne skupine OŠO),
 • organizacija usposabljanj za učitelje in druge strokovne delavce v programu OŠO,
 • priprava video gradiva za različne teme,
 • oblikovanje strokovnih izhodišč za prenovo programa.
OPIS

Med udeleženci programa OŠO je okoli 30 % brezposelnih. V zadnjih letih se je povečeval tudi delež zaprtih oseb, ki obiskujejo program OŠO v zaporu ali zunaj njega. Med udeleženci programa je okoli 15 % Romov, gre za povečini brezposelno populacijo.

Preberi več

Veliko je tudi priseljenih oseb in tujcev. Struktura udeležencev programa OŠO nakazuje, da se v program vključujejo izobraževalno, socialno in ekonomsko najbolj ranljive skupine odraslih. Pri teh odraslih lahko poleg nizkih izobraževalnih dosežkov, opažamo še izrazito negativne zgodnje izkušnje s poprejšnjim učenjem in šolo. Z vidika uspešnosti udeležencev je pomemben podatek, da je med tistimi, ki so vpisani v 9. razred, delež uspešnih malo nad 40 %.

K neustrezni učinkovitosti in kakovosti programa OŠO prispevajo nekateri vidiki izvajanja programa, in sicer: pretogi normativi, ki premalo upoštevajo specifike življenjskih in delovnih položajev posameznih skupin odraslih; neenakovredni pogoji za izvajanje OŠO v primerjavi s pogoji izvajanja programa osnovne šole (materialni, prostorski, kadrovski); zagotovljena finančna sredstva ne zadostujejo za razvoj, dodatno usposabljanje in s tem doseganje višje kakovosti izobraževanja; pogoji za vpis v OŠO upoštevajo le formalne pogoje in ne predvidevajo dejanskih predznanj in spretnosti posameznih udeležencev (počivajo le na pogojih, ki jih udeleženci izkazujejo s formalnimi dokazili); vsebina programa OŠO ni zadosti prilagojena življenjskim in delovnim izkušnjam udeležencev ter njihovim življenjskim okoliščinam; učitelji so premalo usposobljeni za delo s populacijo odraslih in sploh ne za delo z nekaterimi ranljivimi skupinami (npr. s posamezniki z disleksijo, zaporniki, priseljenci, Idr.).

Evalvacija programa OŠO je opozorila na probleme ter odprla nekatere dileme, pomisleke in vprašanja povezana z nizkimi učinki in uspešnostjo programa OŠO, ki jih je potrebno upoštevati pri razvoju in doseganju večje učinkovitosti programa.

AKTIVNOSTI

Izvajamo naslednje aktivnosti:

 • evalvacija programa OŠO,
 • dve fokusni skupini, namenjeni učiteljem in drugim strokovnim delavcem v programu OŠO,
Preberi več
 • objava publikacije: Osnovna šola za odrasle: pobuda in poslanstvo,
 • oblikovanje modela usposabljanja učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠO,
 • delovanje posvetovalne skupine OŠO,
 • organizacija letnih usposabljanj za učitelje in organizatorje v programu OŠO,
 • priprava videoposnetkov na različne teme,
 • imenovanje nacionalne ekspertne skupine za pripravo strokovnih izhodišč za prenovo programa.
KLJUČNI DOSEŽKI

Med ključnimi dosežki so

 • publikacija Evalvacija programa OŠO,
 • spremljanje potreb udeležencev in strokovnih delavcev v programu (fokusne skupine, delovne sestanke, posvetovalna skupina OŠO),
Preberi več

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content