Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Andragoško spopolnjevanje

image

Dejavnost andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja je namenjena strokovnemu razvoju izobraževalcev odraslih, ki opravljajo andragoško delo ali se pri svojem delu srečujejo tudi z izobraževanjem odraslih. Gre torej za dopolnitev ali nadgradnjo formalnega izobraževanja.

Temeljni cilji te dejavnosti so:

  • omogočiti temeljno andragoško usposabljanje vsem tistim, ki nimajo dovolj andragoškega znanja, pa ga pri delu potrebujejo;
  • izobraževalcem odraslih nuditi tako spopolnjevanje o novostih kot specialno in poglobljeno znanje;
  • z usposabljanjem podpirati uvajanje novosti v omrežje izobraževanja odraslih;
  • razvijati IKT podporo in učne vire.

Več na https://izobrazevanje.acs.si.

Organiziramo in izvajamo različne vrste usposabljanja in spopolnjevanja:

  •  
  • splošno temeljno usposabljanje in spopolnjevanje za andragoško delo – udeleženci pridobivajo in spopolnjujejo andragoška znanja, ki jih zajema andragoški cikel;
  • temeljno specialistično usposabljanje za posebne vloge v andragoškem delu –  udeleženci pridobivajo specialistična andragoška znanja za opravljanje posebnih vlog v izobraževanju odraslih, npr. vodja in mentor študijskih krožkov, učitelj v programih pismenosti, svetovalec v svetovalnih središčih, svetovalec in mentor pri organiziranem samostojnem učenju, svetovalec za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih idr.;
  • andragoško spopolnjevanje – udeleženci spopolnjujejo svoja znanja, premislijo in izmenjujejo svojo prakso z drugimi in krepijo lastno strokovno identiteto.

Programe smo zasnovali na učno-ciljnem pristopu, ki ga postopoma nadgrajujemo, saj sledimo razvoju stroke. Za to smo oblikovali kompetenčno zasnovo usposabljanja in spopolnjevanja izobraževalcev odraslih. Pomemben del dejavnosti usposabljanja in spopolnjevanja na ACS je tudi razvoj strokovne literature in učnih gradiv. Številne strokovne publikacije, priročniki in analitične študije so javno dostopni na spletni knjižni polici. Našo programsko ponudbo si lahko ogledate v spletni programoteki andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.

Se nameravate udeležiti katerega izmed programov usposabljanja in spopolnjevanja v obsegu  več kot 24 pedagoških ur ali manj? Potegujte se za priznavanje svojega že pridobljenega znanja.

Vsaka resnica ima štiri vogale: kot učitelj vam pomagam podpreti enega, druge tri morate podpreti sami.

(Konfucij)

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content