Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Ekspertna zunanja evalvacija

Kakovost
Naziv projektaEkspertna zunanja evalvacija
Časovni okvirod leta 2012 do 2017
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebadr. Tanja Možina
T: 01 584 2577
E: tanja.mozina@acs.si
NAMEN

Ekspertna zunanja evalvacija je namenjena ekspertnemu zunanjemu potrjevanju kakovosti izobraževalnih organizacij za odrasle, na izbranih področjih kakovosti.

Preberi več

Pozornost je zato namenjena predvsem prilagajanju, poglabljanju in nadgrajevanju znanja in kompetenc zaposlenih, ki se danes srečujejo s številnimi kariernimi spremembami, zato je še toliko pomembnejše, da se jim skladno s potrebami na trgu dela zagotovijo bodisi ustrezna izobrazba in/ali usposobljenost za novo karierno pot ali poglabljanje kariere na njihovem področju dela.

CILJI

Z vpeljavo ekspertnih zunanjih evalvacij v pristop za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih želimo:

 • spodbujati ohranjanje že doseženih standardov kakovosti ter uvajanje izboljšav in razvoja kakovosti,
 • graditi na notranji presoji, ki jo uvodoma opravi izobraževalna organizacija na izbranih področjih sama (samoocena),
 • vpeljati način, s katerim izobraževalna organizacija pridobi kakovostno zunanjo povratno informacijo o tem, kje je že dobra, kje pa se kažejo možnosti za njen nadaljnji razvoj.
OPIS

Pri načrtovanju in izpeljavi ekspertnih zunanjih evalvacij sodelujejo trije nosilci in sicer:

 • strokovno razvojna skupina ACS,
 • ekspertni zunanji evalvatorji in
 • izobraževalna organizacija.
Preberi več

Ekspertni zunanji evalvatorji delujejo v skupini evalvatorjev, kjer lahko svoja znanja komplementarno dopolnjujejo. Skupina je sestavljena iz:

 • strokovnjakov s specialističnimi strokovnimi znanji iz vsebinskih področjih, ki so predmet ekspertne zunanje evalvacije (zaposleni na javnih zavodih, univerze),
 • strokovnjakov, ki prihajajo iz prakse izobraževanja odraslih in področja kakovosti.

Ekspertna zunanja evalvacija mora biti natančno vodena in koordinirana po korakih, saj verodostojnost postopka izpeljave lahko odločilno vpliva na to, kako je evalvacija sprejeta med zaposlenimi v izobraževalni organizaciji.

AKTIVNOSTI

Koraki v ekspertni zunanji evalvaciji so sledeči:

 • Priprava pisne vloge (samoocene), namenjene dokazovanju doseganja opredeljenih meril kakovosti.
 • Oblikovanje skupin ekspertnih zunanjih evalvatorjev, pregled in ovrednotenje samoocene.
Preberi več
 • Priprava in izpeljava obiska ekspertnih zunanjih evalvatorjev v organizaciji.
 • Priprava poročila o ekspertni zunanji evalvaciji. Načrtovanje in uresničevanje izboljšav

Več o EZE na https://kakovost.acs.si/doc/N-1032-1.pdf.

KLJUČNI DOSEŽKI

V projektu smo doslej dosegli naslednje ključne dosežke:

 • razvili smo strokovno zasnovo (koncept in metodologijo) ekspertne zunanje evalvacije.
 • razvili smo program temeljnega usposabljanja za ekspertne zunanje evalvatorje ter programe strokovnega spopolnjevanja zanje.
 • usposobili smo skupino ekspertnih zunanjih evalvatorjev.
Preberi več
  • vzpostavili smo spletno stran ekspertnih zunanjih evalvacij,
  • vzpostavili smo register ekspertnih zunanjih evalvatorjev,
  • pripravili smo informativno-svetovalno brošuro Ekspertna zunanje evalvacija odraslih,
  • v obdobju od 2012 do 2016 smo izpeljali ekspertne zunanje evalvacije v 13 organizacijah, ki izvajajo izobraževanje odraslih,
  • v letu 2017 smo izpeljali evalvacijo postopka ekspertnih zunanjih evalvacij ter njenih učinkov.

http://kakovost.acs.si/ekspertna_zunanja_evalvacija

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content