Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Vizija, poslanstvo in vrednote

VIZIJA

Z raziskovalnim in razvojnim delom ter uveljavljanjem andragoške stroke in vseživljenjskosti učenja na vseh področjih bomo prispevali k opolnomočenju odraslih prebivalcev Slovenije in izobraževalcev odraslih za ustvarjalno sodelovanje in trajnostno delovanje v skupnosti ter osmišljeno življenje in delo.

(Novo vizijo je kolektiv ACS potrdil dne 6. aprila 2023.)

POSLANSTVO

Poslanstvo Andragoškega centra Slovenije je krepiti kulturo vseživljenjskosti učenja ter prispevati k pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu izobraževanju in učenju vseh odraslih prebivalcev Slovenije.

(Prenovljen zapis poslanstva je kolektiv ACS potrdil dne 30. septembra 2022.)

 


VREDNOTE


STROKOVNOST

Delujemo v skladu s temeljnimi načeli in spoznanji andragoške ter drugih strok, pomembnih za razvoj izobraževanja odraslih. Strokovne rešitve snujemo na teoretskih osnovah in dognanjih empiričnih raziskav. Skrbimo za lastno strokovno usposobljenost in stalno spopolnjevanje v stroki.

USTVARJALNOST

Soustvarjamo delovno okolje, ki temelji na ohranjanju zdravja, zaupanju, odprtosti in spodbujanju razcveta osebe. To pripomore k ustvarjalnem razmišljanju, porajanju in plemenitenju idej ter oblikovanju izvirnih rešitev za strokovne izzive pri učenju in izobraževanju odraslih.

ODGOVORNOST

Zavedamo se, da s svojim delom, odločitvami in zgledom vplivamo na kakovost življenja ljudi, za katere delujemo. Zavezujemo se k odgovornemu delovanju v dobrobit posameznika, skupnosti in našega naravnega okolja, za prihodnost, katere soustvarjanje dojemamo kot ustvarjalni izziv.

STROKOVNA AVTONOMIJA

Skladno z načeli odgovornega in strokovnega ravnanja spodbujamo strokovno avtonomijo zaposlenih pri snovanju, predstavljanju in zagovarjanju strokovnih rešitev in stališč.

KAKOVOSTNI ODNOSI

Ustvarjamo in krepimo spoštljive odnose, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju, odprtem dialogu, iskrenosti, solidarnosti, timskem delu in zmožnosti oblikovanja skupnih rešitev ob upoštevanju raznolikosti mnenj in stališč posameznikov.

SODELOVANJE

Ob skupnih dejavnostih povezujemo in izmenjujemo znanje in izkušnje za doseganje skupnih ciljev. Povezujemo se v kolektivu ter z deležniki/ partnerji v izobraževalnem in širšem družbenem prostoru.

(Vrednote ACS in pripadajoče opise je kolektiv ACS potrdil dne 25. novembra 2022.)

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content