Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Letni posvet o izobraževanju odraslih

podrocje
Naziv dejavnostiLetni posvet o izobraževanju odraslih – LPoIO
Časovni okvirOd leta 2010 dalje (en dan ali dva dni v novembru)
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebaMag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 5842 567
E: zvonka.pangerc@acs.si
NAMEN

Letni posvet o izobraževanju odraslih (LPoIO) je redno stanovsko srečanje nosilcev politike, stroke in prakse na področju izobraževanja odraslih.

CILJI

Spoznavanje aktualnih vsebin, sodelovanje pri njihovem udejanjanju, strokovne izmenjave, zbiranje pobud deležnikov v izobraževanju odraslih.

OPIS

Dogodek je priložnost za ovrednotenje prehojenih poti in doseženih ciljev v preteklem letu. Obenem je dogodek namenjen informiranju in razpravi o izzivih in usmeritvah, ki bodo krojili delovanje v izobraževanju odraslih v prihodnje. Posvet je tudi priložnost za neformalne stike strokovnjakov iz vse Slovenije in iz resorjev , ki krepijo našo skupno zavezanost razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

AKTIVNOSTI

Andragoški center Slovenije (ACS) je nalogo, da samostojno koordinira LPoIO za MIZŠ, izpeljal že več let zapovrstjo.

Naloge potekajo v naslednjih vsebinskih sklopih:

 • opredelitev koncepta in vsebin posveta,
 • obveščanje različnih javnosti o posvetu in vabljenje,
Preberi več
 • sodelovanje z izvajalci plenarnih in panelnih prispevkov ter dela v skupinah,
 • izpeljava organizacijskih del v ožjem smislu,
 • informacijsko-promocijska podpora,
 • promocijska gradiva,
 • zagotavljanje medijske podpore,
 • izpeljava posveta in njegova evalvacija.
KLJUČNI DOSEŽKI

Skupni kazalnik: 10 izpeljav LPoIO ter 1 izpeljava v sodelovanju s Šolo za ravnatelje (marec 2017); podrobneje na http://pro.acs.si/lp.

Kazalniki LPoIO 2019:

 • število udeležencev: 252,
 • število prispevkov: 34,
Preberi več
 • število nastopajočih: 31, od tega 5 z ACS​,
 • naklada promocijskih gradiv (8): po 265 izvodov.

http://pro.acs.si/lp

https://www.facebook.com/AndragoskiCenterSlovenije

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim