Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Finančna pismenost za odrasle 2022–2024

Andragoško spopolnjevanje
Naziv projektaFinančna pismenost za odrasle 2022–2024 (FPO 2022–2024)
Časovni okvirjunij 2022 – maj 2024
Vrednost projekta517.000,00 EUR
FinancerEvropska unija iz osrednjega svežnja instrumenta “Next Generation EU” – Mehanizem za okrevanje in odpornost (Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta 2021/241/EU, z dne 12. februarja 2021)
Kontaktna osebaMag. Estera Možina
T: 01 5842 591
E: ester.mozina@acs.si
Skrbnik pogodbeLidija Fischinger, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Logotip Next Generation EU.
NAMEN

Temeljni namen predlaganega projekta je doprinesti k strateškemu razvoju finančne pismenosti na treh ključnih področjih, ki posamezniku omogočajo doseganje in ohranjanje finančnega blagostanja v času zelo nepredvidljivih ekonomskih in socialnih sprememb. Dolgoročni namen projekta je potemtakem zagotavljanje zmožnosti za doseganje finančnega blagostanja prebivalcev Slovenije, njihovih najbližjih in družin v prihodnjih letih: in sicer s pomočjo izobraževanja in usposabljanja odraslih na področju finančne pismenosti.

CILJI

Temeljni cilji v projektu so:

 • analiza potreb po finančnem opismenjevanju pri odraslih,
 • priprava smernic za oblikovanje programov,
 • razvoj dveh novih javnoveljavnih programov in štirih vzorčnih neformalnih programov s področja finančne pismenosti za odrasle,
Preberi več
 • opolnomočenje izvajalcev z usposabljanjem strokovnih delavcev za oblikovanje po meri ukrojenih programov na področju finančne pismenosti,
 • pilotna izvedba javnoveljavnih programov z evalvacijo v sodelovanju z omrežjem izvajalskih ustanov,
 • predstavitev javnoveljavnih programov potencialnim izvajalcem in diseminacija rezultatov projekta.
OPIS

Končni cilj projekta je razviti take programe za odrasle, ki jih bodo izobraževalci na terenu z lahkoto prilagodili vsakokratnim potrebam ljudi na področju finančne pismenosti. Da bi ta cilj dosegli, je potrebno najkakovostnejše temeljno usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji.  Zato je enako pomemben cilj projekta razvoj programa usposabljanja za strokovne delavce.

Preberi več

Z razvojem novih programov na področju finančne pismenosti bo področje izobraževanja odraslih pridobilo nove kakovostne programe za izobraževanje in usposabljanje odraslih na zelo vitalnem področju življenja in dela odraslih v Sloveniji.

Odrasli bodo pridobivali konkretno in uporabno znanje in spretnosti na področjih

 • obvladovanje osebnih in družinskih financ in zadolževanja,
 • osebnega in družinskega finančnega načrtovanja ter varčevanja za prihodnost ter
 • poznavanja nevarnosti in preventivnega ravnanja pred zlorabami in prevarami.

Pridobljeno znanje in spretnosti na področju finančne pismenosti bo omogočilo smotrno ravnanje s finančnimi viri, ki jih imajo odrasli.

Posreden pozitiven učinek veščega ravnanja in investiranja finančnih virov se pričakuje na področju kakovosti življenja odraslih in družin, v smislu zagotavljanja bivalnih pogojev, kakovostne prehrane in ohranjanja zdravja in aktivnega življenjskega stila vse do starosti. Posredni pozitivni učinki finančne pismenosti odraslih se bodo pokazali tudi pri zelenemu in digitalnemu prehodu.

Odrasli, ki bodo pridobili kompetence na finančnem področju, bodo lažje ocenjevali osebne in širše družbene koristi vlaganj v zelene tehnologije, varovanje okolja, bolj kompetentno bodo uporabljali digitalne tehnologije v podporo osebnih finančnih transakcij. Nova znanja in spretnosti ter vedenja o naložbenem varčevanju in vlaganju v manj tveganje naložbe, ki ga bodo pridobili odraslih, bi lahko rezultiralo v tem, da bi se odrasli pogosteje odločali za te oblike ravnanja z denarjem, to pa spodbuja nove naložbe v slovenska podjetja in gospodarsko rast v državi.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pripravili bomo:

 • poročilo o analizi stanja in potreb na področju finančne pismenosti,
 • strokovne smernice za razvoj programov,
 • 2  nova pilotno preizkušena javnoveljavna program za odrasle,
 • nov in pilotno preizkušen program usposabljanja strokovnih delavcev,
 • 4 vzorčne neformalne programe finančne pismenosti.

https://financno.pismen.si

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content