Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Neformalno učenje

image

Z razvojem možnosti neformalnega izobraževanja in učenja želimo omogočiti raznolike možnosti za izobraževanje in učenje ne le za zadovoljevanje potreb trga dela, temveč tudi:

  • za posameznikov osebni razvoj,
  • za razvoj lokalnega okolja,
  • za spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
  • za zagotavljanje dostopa do izobraževanja in učenja ranljivim ciljnim skupinam.

Pri neformalnem izobraževanju in učenju ne gre za priložnostno nabiranje informacij in izkušenj, saj je organizirano, načrtovano in praviloma prilagojeno potrebam odraslih. Neformalno izobraževanje in učenje nista namenjena pridobivanju stopnje izobrazbe.

Cilji neformalnega izobraževanja in učenja ostajajo isti kot nekoč:

  • spoznati vrednost znanja in njegovega pridobivanja,
  • potrebo po znanju približati tistim, ki je sami ne prepoznajo,
  • omogočiti izobraževanje in učenje tistim, ki zanj preprosto nimajo (dovolj) možnosti.

Veliko pozornosti namenjamo projektom, povezanim z neformalnim izobraževanjem in učenjem: od zasnove in konceptualnih rešitev, razvoja novih oblik, načinov in programov, prenosa v prakso, strokovne podpore izvajalcem in njihovega usposabljanja, spremljanja do sistemskega umeščanja in skrbi za nadaljnji razvoj.

Razvili smo različne projekte neformalnega izobraževanja in učenja: študijske krožke in bralne študijske krožke, središča za samostojno učenje, borze znanja, programa za mlajše odrasle (PUM in PUM-O), programe na področju pismenosti, program usposabljanja za trajnostni razvoj in program za začetno integracijo priseljencev. Večina teh projektov se je v Sloveniji uveljavila, interes zanje narašča. Nekateri so bili nagrajeni in prepoznani kot primeri dobre prakse tudi na mednarodni ravni.

Želite preveriti svoje možnosti za vključitev? Raziščite ponudbo neformalnih izobraževanj v najbližjem svetovalnem središču.

Prihodnost pripada tistim, ki se naučijo, kar se morajo naučiti, zato, da lahko storijo tisto, kar morajo storiti.

Dennis Waitley

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content