Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

EPALE (2015–2023)

Informiranje
Naziv projekta (v angleščini)Spletna platforma za učenje odraslih v Evropi (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE)
Časovni okvirod leta 2015 naprej
ProgramErasmus+
PartnerjiCenter Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS (Nacionalna podporna služba Slovenije – NPS Slovenije)
Andragoški center Slovenije – ACS
Kontaktni osebimag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 584 2576
E: zvonka.pangerc@acs.si

Nevenka Kocijančič
T: 01 584 2595
E: nevenka.kocijancic@acs.si

NAMEN

Namen spletnega mesta EPALE je izboljšati kakovost izobraževanja odraslih v Evropi s tem, da ponuja vsebine, ki bodo k temu doprinesle, in seznanja z aktualnimi trendi in razvojnimi smernicami izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugod po Evropi.

CILJI

Cilj platforme EPALE je delovati kot glavno spletno stičišče za izobraževanje odraslih v Evropi.

OPIS

EPALE je večjezična skupnost izobraževalcev, vodij usposabljanj, raziskovalcev, akademikov, mentorjev, oblikovalcev politik, odločevalcev, prostovoljcev, in vseh tistih, ki se dejavno ukvarjajo z učenjem odraslih.

Preberi več

Člani skupnosti izmenjujejo vsebine, ki so povezane z učenjem odraslih. Prek funkcij spletnega mesta se lahko povežejo s kolegi iz vse Evrope, ki se ukvarjajo z učenjem odraslih. Z njimi lahko komunicirajo prek tematskih področij, ki nudijo strukturirano vsebino po posameznih temah, lahko pa jih zaprosijo za sodelovanje v t.i. zasebnem prostoru na platformi EPALE, kjer lahko organizirajo razprave, nalagajo dokumente, delijo novice ipd. Z orodjem za iskanje partnerjev lahko vzpostavljajo poslovne stike.

Spletno mesto omogoča objavo novic o aktualnih vsebinah v izobraževanju odraslih v Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Na voljo je informacijsko središče z objavljenimi viri, med katerimi so dobre prakse, pomembni dokumenti, poročila in druge zanimive publikacije. Spletni dnevnik ponuja možnost, da uporabniki portala izrazijo svoje mnenje in pogled na izbrano temo. V koledarju dogodkov so objavljeni seminarji, konference in druga izobraževanja.

Iskalnik partnerjev omogoča sodelujočim predstaviti svojo organizacijo ali stopiti v stik z gostujočimi mentorji ali novimi projektnimi partnerji

AKTIVNOSTI

Vloga ACS-a v tem projektu je:

 • animirati uporabnike spletnega mesta za aktivno sodelovanje,
 • zagotoviti pomoč pri doseganju ključnih ciljnih skupin preko že vzpostavljenih mrež sodelovanja,
 • samostojno objavljati in sodelovati v sklopih Prispevajte, Sodelujte in Učite se,
Preberi več
 • sodelovati pri pripravi predlogov za objavo na platformi,
 • predstavljati mnenje slovenske stroke izobraževanja odraslih o tematskih fokusih EPALE (spletni dnevniki, spletne razprave in drugo),
 • informirati o knjižnih novostih in drugih virih s področja izobraževanja odraslih,
 • prispevati v zakladnico Zgodb skupnosti EPALE,
 • sodelovati v Prostoru za sodelovanje, namenjenemu EPALE ekspertom regije zahodnega Balkana
 • prirejati tuje objave za slovensko platformo,
 • na različnih strokovnih dogodkih promovirati dejavnosti EPALE,
 • povezovati dogodke in druge dejavnosti EPALE s projektom Uresničevanje EPUO v Sloveniji (kratko EPUO),
 • zagotoviti sodelovanje predstavnika ACS v ekspertni skupini EPALE in tako sodelovati pri razvoju platforme ter reševanju strokovnih dilem
 • razvijati rubriko ‘EPALE’ v elektronskem glasilu ACS e-Novičke,
 • razvijati rubriko ‘EPALE kotiček’ v spletni aplikaciji ‘Kam po znanje’,
 • komentirati objave na platformi EPALE.
KLJUČNI DOSEŽKI

V letu 2022 smo opravili vse naloge, ki opredeljujejo naše sodelovanje z NPS EPALE Slovenija. Med ključnimi so bile:

 • prispevali smo 21 spletnih dnevnikov  in 2 komentarja, 12 prevodov, 18 novic, 15 zapisov o dogodkih, 20 predstavitev gradiv;
 • sodelovali smo na 4 sestankih slovenske ekspertne skupine in na treh zaključnih konferencah EPALE, na katerih so obravnavali različne teme: v Črni gori je to bila (med drugim) medijska pismenost, dogodek pa so združili s 6. regionalno konferenco Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, v Avstriji so razpravljali o ključnih spretnostih za življenje, na Slovaškem pa so se posvetili motiviranju odraslih za vseživljenjsko učenje;
 • moči smo združili pri forumih EPUO: drugi del foruma o zelenih spretnostih za življenje in učeče se skupnosti (18. 10.), ki smo ga v živo prenašali na platformi EPALE, smo namenili spletni razpravi EPALE, ki je bila hkrati slovenski prispevek h konferenci skupnosti EPALE 2022; na platformi EPALE smo v živo predvajali tudi nadaljnje tri spletne forume EPUO 2022: Spretnosti za zdravo življenje (15. 11.), Digitalne spretnosti za življenje (22. 11.) in Spretnosti za kulturno življenje (6. 12.);
Preberi več
 • sodelovali smo pri aktivnostih in sooblikovanju Regijskega okvira kompetenc za medijsko pismenost, ki so ga skupaj pripravile Nacionalne podporne službe Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije;
 • povezali smo tudi druge dogodke in dejavnosti projekta EPUO in EPALE;
 • o EPALE smo objavljali v e-Novičkah, na portalu Kam po znanje ter na spletnih straneh in v družbenih omrežjih ACS.

https://ec.europa.eu/epale/sl

https://www.facebook.com/EPALE.SI

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content