Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

EPALE (2015–2021)

Informiranje
Naziv projekta (v angleščini)ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi (Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE)
Časovni okvirod leta 2015 naprej
ProgramErasmus+
PartnerjiCenter Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS (Nacionalna svetovalna služba Slovenije – NSS Slovenije)
Andragoški center Slovenije – ACS
Kontaktni osebimag. Zvonka Pangerc Pahernik
T: 01 584 2576
E: zvonka.pangerc@acs.si

Nevenka Kocijančič
T: 01 584 2595
E: nevenka.kocijancic@acs.si

NAMEN

Namen spletnega mesta EPALE je izboljšati kakovost izobraževanja odraslih v Evropi s tem, da ponuja vsebine, ki bodo k temu doprinesle, in seznanja z aktualnimi trendi in razvojnimi smernicami izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugod po Evropi.

CILJI

Cilj platforme EPALE je postati glavno spletno stičišče za izobraževanje odraslih v Evropi.

OPIS

EPALE je večjezična skupnost izobraževalcev, vodij usposabljanj, raziskovalcev, akademikov, mentorjev, oblikovalcev politik, odločevalcev, prostovoljcev, in vseh tistih, ki se dejavno ukvarjajo z učenjem odraslih.

Preberi več

Člani skupnosti izmenjujejo vsebine, ki so povezane z učenjem odraslih. Prek funkcij spletnega mesta se lahko povežejo s kolegi iz vse Evrope, ki se ukvarjajo z učenjem odraslih. Z njimi lahko komunicirajo prek tematskih področij, ki nudijo strukturirano vsebino po posameznih temah, lahko pa jih zaprosijo za sodelovanje v t.i. zasebnem prostoru na platformi EPALE, kjer lahko organizirajo razprave, nalagajo dokumente, delijo novice ipd. Z orodjem za iskanje partnerjev lahko vzpostavljajo poslovne stike.

Spletno mesto omogoča objavo novic o aktualnih vsebinah v izobraževanju odraslih v Sloveniji in tudi drugod po Evropi. Na voljo je informacijsko središče z objavljenimi viri, med katerimi so dobre prakse, pomembni dokumenti, poročila in druge zanimive publikacije. Spletni dnevnik ponuja možnost, da uporabniki portala izrazijo svoje mnenje in pogled na izbrano temo. V koledarju dogodkov so objavljeni seminarji, konference in druga izobraževanja.

Iskalnik partnerjev omogoča sodelujočim predstaviti svojo organizacijo ali stopiti v stik z gostujočimi mentorji ali novimi projektnimi partnerji

AKTIVNOSTI

Vloga ACS-a v tem projektu je:

 • animirati uporabnike spletnega mesta za aktivno sodelovanje,
 • zagotoviti pomoč pri doseganju ključnih ciljnih skupin preko že vzpostavljenih mrež sodelovanja,
 • sodelovati pri pripravi predlogov za objavo na platformi,
Preberi več
 • poskrbeti za samostojne objave zlasti ob večjih dogodkih, ki jih organizira ACS,
 • sodelovati v spletnih razpravah in predstavljati mnenje slovenske stroke izobraževanja odraslih glede na tematske usmeritve EPALE,
 • informirati o knjižnih novostih in drugih virih s področja izobraževanja odraslih,
 • prirejati tuje objave za slovensko platformo,
 • na različnih strokovnih dogodkih promovirati dejavnosti EPALE,
 • povezovati dogodke in druge dejavnosti EPALE s projektom Uresničevanje EPUO v Sloveniji (kratko EPUO),
 • zagotoviti sodelovanje predstavnika ACS v ekspertni skupini EPALE in tako sodelovati pri razvoju platforme ter reševanju strokovnih dilem
 • razvijati rubriko ‘EPALE’ v elektronskem glasilu ACS e-Novičke,
 • razvijati rubriko ‘EPALE kotiček’ v spletni aplikaciji ‘Kam po znanje’,
 • komentirati objave na platformi EPALE.
KLJUČNI DOSEŽKI

V letu 2020 smo opravili vse naloge, ki opredeljujejo naše sodelovanje z NSS EPALE Slovenija. Med ključnimi so bile:

 • prispevali smo 9 spletnih dnevnikov, od tega 2 tematska, 3 prevode blogov v angleščino, 22 novic, 21 zapisov o dogodkih, 34 predstavitev virov in 6 komentarjev;
 • s prispevki (4) smo sodelovali v spletnih razpravah, k sodelovanju v njih pa smo spodbudili 5 sodelavk iz mreže, ki so prispevale 13 zapisov;
 • sodelovanje z nacionalno koordinatorico EPALE smo zagotovili na različnih dogodkih ACS (oba sestanka mreže TVU in virtualni Letni posvet o izobraževanju odraslih – LPoIO 2020);
Preberi več
 • delili smo objave na FB ACS, TVU in Knjižnica ACS;
 • udeležili smo se treh sestankov ekspertne skupine EPALE;
 • povezali smo dogodke in druge dejavnosti EPALE in projekta EPUO;
 • udeležili smo se dveh spletnih konference EPALE: Konference skupnosti EPALE 2020 (6.–8. 10. 2020) in Konference Nacionalnih podpornih služb EPALE 2020 (2. in 3. 12. 2020) in o tem poročali v spletnih dnevnikih.

https://ec.europa.eu/epale/sl

https://www.facebook.com/EPALE.SI

© 2022 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content