Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

LSE (2016–2018)

Pismenost
Naziv projekta (v angleščini)Življenjske spretnosti odraslih v Evropi (Life Skills for Europe – LSE)
Časovni okvirdecember 2016 – december 2018
ProgramErasmus+, K2 Strateška partnerstva
PartnerjiEuropean Association for Education of Adults – EAEA

Danska, Grčija, Slovenija in Velika Britanija

Kontaktna osebaMag. Estera Možina
T: 01 584 2591
E: ester.mozina@acs.si
NAMEN
 • Izboljšanje izobraževalnih pristopov za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih v Evropi.
 • Analiza pristopov k razvoju življenjskih spretnosti in zbirki obstoječih dobrih praks in orodij za razvijanje življenjskih spretnosti,
Preberi več
 • Celostni izobraževalni okvir in moduli za razvoj življenjskih spretnosti v različnih okoljih po Evropi.
 • Konkretni predlogi za pripravo in udejanjanje strategij za razvoj življenjskih spretnosti na različnih ravneh.
 • Konkretni predlogi in priporočila za načrtovalce politik na regionalni, nacionalni in evropski ravni.
CILJI
 • raziskovalno in analitično delo v podporo dejavnosti andragoškega spopolnjevanja,
 • razvoj novih pristopov, oblik in metod spopolnjevanja andragoških delavcev,
Preberi več
 • razvoj novih programov spopolnjevanja andragoških delavcev,
 • vsebinsko in metodološko svetovanje pri pripravi novih in obstoječih programov spopolnjevanja ter vnos programov v spletno programoteko,
 • razvoj IKT podpore izvajanju andragoškega spopolnjevanja ACS.
OPIS

V okviru projekta LSE bomo zbirali, primerjali in nadalje razvijali izobraževalne pristope za razvoj življenjskih spretnosti. Raziskali in omogočili bomo orodja in priporočila za razvoj življenjskih spretnosti pri izbranih ranljivih skupinah odraslih.

Preberi več

Razvijali bomo prenosljive modele in module za razvoj življenjskih spretnosti v EU. Pripravili bomo konkretne predloge glede razvoja in implementacije strategije razvoja življenjskih spretnosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ob tem bo pripravljeno tudi orodje za načrtovalce politik na različnih ravneh od regionalne do evropske ravni.

Opredelitev koncepta in teoretskih podlag za ‘življenjske spretnosti’ bo omogočilo pomembno dodano vrednost na področju izobraževanja odraslih, predvsem v pripravi teoretskih in strokovnih podlag za povezovanje življenjskih projektov ranljivih skupin odraslih ter ukrepov in programov izobraževanja odraslih. Opredelitev terminologije bo omogočila zbiranje odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti in inovativnih izobraževalnih pristopov in orodij za razvijanje življenjskih spretnosti iz vse Evrope. Primeri odličnih praks in inovativnih orodij bodo objavljeni na spletni strani projekta. Tako želimo s projektom vplivati na razvoj teorije in prakse izobraževanja odraslih ter hkrati omogočiti izmenjavo praktičnih izkušenj s področja razvoja življenjskih spretnosti. S projektom bomo vplivali na boljše učinke izobraževanja odraslih, posledično pa na večja kakovost življenja in vključenost v družbo in na trg dela.

KLJUČNI DOSEŽKI

Projekt bo omogočil naslednje konkretne rezultate:

 • terminološki slovar življenjskih spretnosti,
 • zbirka odličnih praks s področja razvoja življenjskih spretnosti,
Preberi več
 • zbirka orodij za razvijanje življenjskih spretnosti,
 • strokovna izhodišča za razvoj in implementacijo prenosljivih modulov,
 • izvedeni bosta dve mednarodni promocijski delavnici, ki bosta namenjena strokovni predstavitvi in poglabljanju razumevanja projektnih rezultatov.

https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content