Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Podpora sistemu

image

Za pripravo sistemskih rešitev in ukrepov, ki so potrebni za razvoj različnih vsebinskih področij izobraževanja odraslih opravljamo različne naloge:

  • pripravljamo strokovne podlage za dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih,
  • pripravljamo strokovne podlage, potrebne za oblikovanje zakonodaje na področju izobraževanja odraslih,
  • sodelujemo v številnih različnih domačih in mednarodnih strokovnih združenjih, da bi pripomogli k nadaljnjemu razvoju in izpopolnjevanju sistema izobraževanja odraslih v Sloveniji, EU in globalno,
  • vključujemo se v razvojne in raziskovalne projekte, katerih rezultati so temelj za izboljšanje različnih vsebinskih segmentov izobraževanja odraslih.

Rezultati raziskovalnega in razvojnega dela predstavljajo podlago za spreminjanje in dograjevanje sistema izobraževanja odraslih ter njegov nadaljnji sistemski in kvalitativni razvoj.  Uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja temelji na usklajenem in povezanem partnerstvu, ki načrtuje in izvaja različne razvojne politike za spodbujanje izobraževanja odraslih.

Zato spremljamo cilje in standarde, ki na področju uveljavljanja koncepta vseživljenjskega učenja veljajo v razvitejših državah EU. Z zbujanjem zanimanja za pridobivanje oziroma ohranjanje znanja najširšega kroga prebivalstva uresničujemo koncept vseživljenjskosti učenja in hitrejši prehod Slovenije v družbo znanja.

Med svoje osrednje dosežke pri načrtovanju razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji štejemo strokovne podlage za oba strateška dokumenta: Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO) do leta 2010, ReNPIO za obdobje 2013–2020 in ReNPIO za obdobje 2022–2030 ter strokovne podlage na področju zakonodaje – tako za stari  (1996)  kot novi Zakon o izobraževanju odraslih (2018). Za sprotno spremljanje uresničevanja ReNPIO  smo razvili spletno aplikacijo, ki je nadomestila klasično poročanje, hkrati pa omogoča izčrpno analizo podatkov o programih in dejavnostih, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

Benjamin Franlin

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content