Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

CIA2SFM (2015–2018)

Neformalno učenje
Naziv projekta (v angleščini)Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z
gozdovi (Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training – CIA2SFM)
Časovni okvirseptember 2015 – avgust 2018
ProgramErasmus+, KA2
PartnerjiCroatian Forestry Research Institute – CFRI (vodilni partner)
Andragoški center Slovenije – ACS, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald – BFW, Gozdarski inštitut Slovenije, Institut za razvoj i međunarodne odnose – IRMO, Universitaet für Bodenkultur Wien – BOKU, Zavod za gozdove Slovenije – ZGS
Kontaktna osebadr. Nevenka Bogataj
T: 01 5842 579
E: nevenka.bogataj@acs.si
NAMEN
  • Pregled izobraževalnih praks na področju trajnosti v treh sosednjih državah.
  • Trajnostno upravljanje z viri na primeru gozda.
  • Spoznavanje novih ciljnih javnosti.
  • Izobraževalni program.
CILJI

Študija dobrih praks za vsako od partnerskih držav je podlaga za nastanek novega izobraževalnega programa. Na tej podlagi so predlagani metodologija, kurikulum, e-učna platforma in preprost priročnik za njeno uporabo. Testna izvedba je sistematično ovrednotena, da bi v posamični državi e-učilnico s spremljevalnimi izdelki lahko neposredno implementirali.

OPIS

V projektu smo sodelovale sodelovale Slovenija, Avstrija in Hrvaška. Na podlagi začetne študije dobrih praks usposabljanja – med katerimi so tudi študijski krožki – je bil oblikovan inovativen program usposabljanja o trajnostnem upravljanju z naravnimi viri v okolju Moodle. V soavtorstvu je bil objavljen prispevek na znanstveni ravni.

Preberi več

Program obsega e-učilnico, učno gradivo in priročnik, za objekt obravnave pa uporablja gozd kot najkompleksnejši in v obilju prisoten naravni vir. Usposabljanje je  ACS izpeljal v sodelovanju z enim od slovenskih partnerjev, Gozdarskim inštitutom Slovenije. Njegovi udeleženci so bili mentorji študijskih krožkov.

Pionirsko delo ni uporabno le za nove ciljne skupine v izobraževanju odraslih, ampak tudi kot okolje in model priprave novih programov npr. za prilagajanje na spremembe (npr. podnebne spremembe). Vzdrževanje spletne strani je zagotovljeno, kar je pomemben dolgoročni prihranek, hkrati pa je vzpostavljeno sodelovanje z novimi partnerji iz bližnje okolice.

Referenčno točko za Slovenijo predstavljajo študijski krožki, navezavo na trajnostni razvoj, katerega ključni element je upravljanje z viri, pa bo potrebno razviti po izteku projekta, ki udejanja medsektorske povezave ter daje mednarodne rezultate.

KLJUČNI DOSEŽKI

Ključne dosežke bi lahko prikazali v skupinah:

  • izobraževalni program,
  • e-učilnica,
  • mednarodna objava.

http://cia2sfm.sumins.hr/

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content