Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

a/a

Središča ISIO

Svetovanje
Naziv projektaSvetovalna središča za izobraževanje odraslih – krajše Središča ISIO, ki v skladu s Smernicami za izvajanje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba (2020), vključujejo svetovalno dejavnost pri
– vključevanju in nadaljevanju izobraževanja in
– ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih.
Časovni okvirZačetek v letu 2000. Od 2021 dalje kot del javne službe v IO.
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebamag. Tanja VIlič Klenovšek
T: 01 5842 584
E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si
NAMEN

Odraslim nuditi brezplačno informiranje in svetovanje o možnostih učenja in izobraževanja ter zagotoviti ugotavljanje in dokumentiranje že pridobljenega znanja in spretnosti.

CILJI

Ključni cilji so:

 • vsem odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju,
 • povezati v omrežje čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje vseh subjektov pri informiranju in svetovanju v izobraževanju odraslih.
(2021 na 34, od 2022 pa na 35 organizacijah)(2021 na 34, od 2022 pa na 35 organizacijah)OPIS

Razvoj in vzpostavitev svetovalnih središč za izobraževanje odraslih sta se začela z opredeljenim teoretičnim modelom svetovalnega središča za izobraževanje odraslih – model ISIO. Prva svetovalna središča so  se vzpostavila v letih 2000–2001(v skladu z javnim razpisom takratnega Ministrstva za šolstvo in šport). Do leta 2017 je bilo vzpostavljenih 17 središč ISIO, ki so v tem obsegu delovala do vključno leta 2020.

Od leta 2021 dalje se svetovalna dejavnost v IO izvaja kot javna služba v vseh javnih organizacijah za IO – ljudskih univerzah (2021 na 34, od 2022 pa na 35 organizacijah) in je tako dostopna vsem odraslim prebivalcem v Sloveniji. V središču ISIO se povezujeta dve od treh področij svetovalne dejavnosti: pri vključevanju in nadaljevanju izobraževanja ter pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti odraslih. Tretje področje, svetovalna dejavnosti pri samostojnem učenju pa se umešča v Središče za samostojno učenje (več na https://portalssu.acs.si/).

Preberi več

Svetovalna dejavnost v IO, ki se izvaja v središčih ISIO, je namenjena vsem odraslim, še posebna pozornost pa je posvečena skupinam odraslih v lokalnem okolju, ki so v slabšem položaju, ki imajo težji dostop do izobraževanja, so manj izobražene in izobraževalno manj dejavne. Dejavnost je za odrasle, ki jo koristijo, brezplačna.

Da bi bila svetovalna dejavnost dostopna čim širšemu krogu odraslih, izpeljujejo središča ISIO informiranje in svetovanje tudi zunaj sedeža,  na terenu: na t. i. dislokacijah, z mobilno svetovalno službo in s pomočjo ISIO Info točk.

AKTIVNOSTI

Središča ISIO odraslim nudijo svetovanje:

 • pri odločanju za izbiro vrste izobraževanja in učenja,
 • pri načrtovanju osebne in poklicne kariere,
 • pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti,
  Preberi več
  • pri vrednotenju sposobnosti, izkušenj in znanj – z razgovorom in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov,
  • pri premagovanju učnih in drugih težav ter ovir, ki so povezane z izobraževanjem,
  • pri načrtovanju in spremljanju vašega učenja,
  • pri vrednotenju znanja in spretnosti
  • po zaključnem izobraževanju – kako poiskati delodajalca in kako mu učinkovito predstaviti svoje znanje, izkušnje in zmožnosti ali kako nadaljevati izobraževanje.
  KLJUČNI DOSEŽKI

  Do leta 2020 so ključni dosežki naslednji:

  • več kot 180.000 odraslih posameznikov, vključenih v informiranje in svetovanje ter več kot 3.500 skupinskih oblik informiranja in svetovanja,
  • 175 usposobljenih svetovalcev v IO,
  • več kot 320 partnerskih organizacij v mreži središč ISIO,
  • več kot 100 strokovnih dogodkov, organiziranih na nacionalni ravni in v sodelovanju s partnerji središč ISIO,
  • sodelovanje v več kot 20 mednarodnih projektih na temo svetovanja v izobraževanju odraslih,
  • 9 priročnikov ter več kot 40 strokovnih in promocijskih gradiv.

   https://svetovanje.acs.si/

   © 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

   Avtor: Creatim

   Skip to content