Andragoški center Slovenije

Andragoški

a/a

Središča ISIO

podrocje
Naziv projektaSvetovalna središča za izobraževanje odraslih (krajše Središča ISIO)
Časovni okvirod leta 2000 naprej
FinancerMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kontaktna osebamag. Tanja VIlič Klenovšek
T: 01 5842 584
E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si
NAMEN

Odraslim nuditi brezplačno informiranje in svetovanje o možnostih učenja in izobraževanja.

CILJI

Ključni cilji so:

 • vsem odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje kot podporo njihovemu izobraževanju in učenju,
 • povezati v omrežje čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje vseh subjektov pri informiranju in svetovanju v izobraževanju odraslih.
OPIS

Razvoj in vzpostavitev svetovalnih središč za izobraževanje odraslih sta se začela z opredeljenim teoretičnim modelom svetovalnega središča za izobraževanje odraslih – model ISIO. Prva svetovalna središča so začela delovati v letih 2000–2001, v letu 2018 jih deluje 17 in informiranje in svetovanje zagotavljajo prebivalcem vseh slovenskih regij.

Preberi več

Svetovalna središča so namenjena vsem odraslim, še posebna pozornost pa je posvečena skupinam odraslih v lokalnem okolju, ki so v slabšem položaju, ki imajo težji dostop do izobraževanja, so manj izobražene in izobraževalno manj dejavne. Dejavnost je za odrasle, ki jo koristijo, brezplačna.

Da bi bila svetovalna dejavnost dostopna čim širšemu krogu odraslih, izpeljujejo svetovalna središča svetovanje tudi zunaj sedeža svetovalnega središča – na terenu: na t. i. dislokacijah, z mobilno svetovalno službi in s pomočjo ISIO Info točk.

AKTIVNOSTI

Središča odraslim nudijo svetovanje:

 • pri odločanju za izbiro vrste izobraževanja in učenja,
 • pri načrtovanju osebne in poklicne kariere,
Preberi več
 • pri vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj – z razgovorom in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov,
 • pri premagovanju učnih in drugih težav ter ovir, ki so povezane z izobraževanjem,
 • pri načrtovanju in spremljanju vašega učenja,
 • po zaključnem izobraževanju – kako poiskati delodajalca in kako mu učinkovito predstaviti svoje znanje, izkušnje in zmožnosti.
KLJUČNI DOSEŽKI

Do leta 2018 so ključni dosežki naslednji:

 • več kot 125.000 odraslih posameznikov, vključenih v informiranje in svetovanje ter več kot 3.300 skupinskih oblik informiranja in svetovanja,
 • 155 usposobljenih svetovalcev središč ISIO,
 • več kot 320 partnerskih organizacij v mreži središč ISIO,
 • več kot 75 strokovnih dogodkov, organiziranih v sodelovanju s partnerji središč ISIO,
 • sodelovanje v več kot 20 mednarodnih projektih na temo svetovanja v izobraževanju odraslih,
 • 4 priročniki ter 35 strokovnih in promocijskih gradiv.

http://isio.acs.si

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim