Andragoški center Slovenije

Andragoški

8. 11. 2017

a/a

Organiziranost in organi ACS

Svet Andragoškega centra Slovenije
 1. ddr. Boris Aberšek, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 2. Franja Centrih, predstavnica mreže izobraževalnih organizacij za izobraževanje odraslih
 3. mag. Andreja Dobrovoljc, Andragoški center Slovenije, ACS
 4. dr. Anita Jug Došler, Andragoški center Slovenije
 5. mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 6. dr. Borut Mikulec, Univerza v Ljubljani
 7. mag. Boris Munišič, Univerza v Mariboru
 8. Ana Peklenik, Andragoški center Slovenije
 9. Mihaela Praprotnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Člani MIZŠ in MDDSZ so bili imenovani v Svet ACS s sklepom Vlade RS št. 01415-42/2020/5 23. julija 2020.

Mandat imenovanim članom Sveta ACS traja za obdobje štirih let, do 12. 1. 2025.

Strokovni svet Andragoškega centra Slovenije

V Strokovni svet ACS so bili imenovani:

 1. Erika Brenk, Andragoški center Slovenije
 2. Andreja Miša Horvath Derganc, Zavod RS za zaposlovanje
 3. dr. Anita Jug Došler, Andragoški center Slovenije
 4. dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede
 5. Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje
 6. Goran Lukić, Delavska svetovalnica
 7. Jasmina Orešnik Cunja, Andragoški center Slovenije
 8. mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
 9. Dare Stojan, Avitel d.o.o.
 10. mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije
 11. Franci Zlatar, Slovenska filantropija

Sklep o imenovanju je bil sprejet s sklepom 11. redne seje Sveta ACS, ki je bila 19. decembra 2019, na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi ACS, 25. in 26. člena Statuta Andragoškega centra Slovenije, sprejetega 31. julija 2008.

Mandat imenovanim članom Strokovnega sveta traja štiri leta.

© 2021 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim