Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

8. 11. 2017

a/a

Organiziranost in organi ACS

Andragoški center Slovenije je organiziran po organizacijskih središčih, kot jih predvidevata Akt o ustanovitvi in Statut. Vsebinska področja so opredeljena v skladu z Aktom o ustanovitvi zavoda, zakonskimi podlagami in strateškimi dokumenti, kot je ReNPIO.

Organizacijska struktura zavoda:

 • direktor,
 • vodje središč,
 • vodje nalog in strokovni delavci.

Osnovna dejavnost zavoda, osnovne in posebne naloge so smiselno tematsko in razvojno zaokrožene v štiri središča:

 • Središče za raziskave in razvoj,
 • Središče za svetovanje in vrednotenje,
 • Središče za kakovost in izobraževanje ter
 • Promocijsko in informacijsko središče.

Za poslovno, organizacijsko, administrativno in informacijsko podporo je zadolžena Služba za podporo, ki jo vodi direktor. Določene storitve za zavod opravljajo zunanji pogodbeni izvajalci.

Organigram

Svet Andragoškega centra Slovenije

 1. ddr. Boris Aberšek, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 2. dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije
 3. Franja Centrih, predstavnica mreže izobraževalnih organizacij za izobraževanje odraslih
 4. mag. Andreja Dobrovoljc, Andragoški center Slovenije, ACS
 5. mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 6. dr. Tadej Vidmar, Univerza v Ljubljani
 7. mag. Boris Munišič, Univerza v Mariboru
 8. Ana Peklenik, Andragoški center Slovenije
 9. Mihaela Praprotnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Člani MIZŠ in MDDSZ so bili imenovani v Svet ACS s sklepom Vlade RS št. 01415-42/2020/5 23. julija 2020.

Mandat imenovanim članom Sveta ACS traja za obdobje štirih let, do 12. 1. 2025.

Strokovni svet Andragoškega centra Slovenije

V Strokovni svet ACS so bili imenovani:

 1. Erika Brenk, Andragoški center Slovenije
 2. Andreja Miša Horvath Derganc, Zavod RS za zaposlovanje
 3. dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede
 4. Brigita Kropušek Ranzinger, AZ LU Velenje
 5. Goran Lukić, Delavska svetovalnica
 6. Jasmina Orešnik Cunja, Andragoški center Slovenije
 7. dr. Nataša Potočnik, Andragoški center Slovenije
 8. Dare Stojan, Avitel d.o.o.
 9. mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije
 10. Franci Zlatar, Slovenska filantropija
 11. Natalija Žalec, Andragoški center Slovenije

Sklep o imenovanju je bil sprejet s sklepom 11. redne seje Sveta ACS, ki je bila 19. decembra 2019, na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi ACS, 25. in 26. člena Statuta Andragoškega centra Slovenije, sprejetega 31. julija 2008.

Mandat imenovanim članom Strokovnega sveta traja štiri leta.

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content