Andragoški center Slovenije

Andragoški

8. 11. 2017

a/a

Organiziranost in organi ACS

Svet Andragoškega centra Slovenije
 1. Darja Čot, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 2. mag. Andreja Dobrovoljc, Andragoški center Slovenije
 3. mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 4. dr. Tanja Možina, Andragoški center Slovenije
 5. mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije
 6. Mihaela Praprotnik, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 7. mag. Maja Radinovič Hajdič, predstavnica mreže izobraževalnih organizacij za IO
 8. dr. Marko Radovan, Univerza v Ljubljani
 9. dr. Andreja Špernjak, Univerza v Mariboru

Tri predstavnike ustanovitelja je imenovala Vlada RS na svoji 98. redni seji 28. julija 2016. Mandat imenovanim članom Sveta ACS traja štiri leta.

Strokovni svet Andragoškega centra Slovenije

V Strokovni svet ACS so bili imenovani:

 1. dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje
 2. A. Miša Hrovath Derganc, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 3. dr. Sabina Jelenc Krašovec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
 4. dr. Andrej Kohont, Fakulteta za družbene vede
 5. Brigita Kropušek Ranzinger, Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
 6. mag. Estera Možina, ACS
 7. dr. Tanja Možina, ACS
 8. mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS
 9. mag. Andrej Sotošek, ACS
 10. dr. Mojca Štraus, Pedagoški inštitut
 11. dr. Anita Jug Došler, ACS

Sklep o imenovanju je bil sprejet s sklepom 12. redne seje Sveta ACS, ki je bila 10. decembra 2014, na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi ACS, 25. in 26. člena Statuta Andragoškega centra Slovenije, sprejetega 31. julija 2008.

Mandat imenovanim članom Strokovnega sveta traja štiri leta.

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim