Andragoški center Slovenije

Andragoški

Prekoči do vsebine

13. 12. 2017

a/a

Ozaveščanje

image

Ozaveščanje o pomenu, vlogi in pojavnih oblikah izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja smo začeli sistematično razvijati leta 1996 s projektom Teden vseživljenjskega učenja. Z leti je postalo ozaveščanje vseh vrst javnosti priznana in nepogrešljiva dejavnost, ki se manifestira na različne načine. Za njeno uspešnost je ključnega pomena sodelovanje z raznovrstnimi deležniki – od politične, akademske, strokovne pa do laične javnosti ter medijev. Eno naših ključnih vodil namreč je, da delujemo ne le za druge, temveč skupaj z njimi.

S temi dejavnostmi:

  • širimo zavest o potrebnosti učenja v vseh življenjskih obdobjih ter njegovi prisotnosti v vseh življenjskih okoliščinah,
  • prispevamo k najširšemu razumevanju izobraževanja odraslih kot gonilne sile za vseživljenjsko nadgrajevanje znanja in spretnosti, zviševanje zaposljivosti, osebnostno rast ter sožitje v skupnostih,
  • spodbujamo vedoželjnost in pozitivno naravnanost do učenja ter spreminjamo ustaljene predstave o njegovi (ne)dostopnosti,
  • dosegamo ranljive ciljne skupine in druge odrasle ter jih navdušujemo za vključevanje v izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje,
  • prispevamo k temu, da bi postal glas učečih se vse bolj slišan in upoštevan pri snovanju politike in izobraževalne ponudbe.

Omenjeno uresničujemo s promocijsko kampanjo Tedni vseživljenjskega učenja (TVU; 1996 →), z institutom Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih (Priznanja ACS; 1997 →) ter z multimedijskim portalom Zgledi vlečejo (ZV; 2012 →). V ta namen organiziramo domače in mednarodne dogodke in na njih sodelujemo s prispevki. Med njimi izstopata tradicionalna Andragoški kolokvij (1997 →) in Letni posvet o izobraževanju odraslih (2010 →). Preko različnih medijev, zlasti spletnih strani in družabnih omrežij, promoviramo dejavnosti in dosežke. Izdajamo in širimo tudi različna promocijska gradiva.

Sinergijsko delovanje doma nadgrajujemo s prenosom svojih izkušenj in znanj v mednarodni prostor, kjer smo prepoznani kot eden prvih in najdejavnejših članov mednarodnega gibanja za promocijo izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. Na temelju teh izkušenj na nacionalni ravni že od leta 2012 koordiniramo uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, sodelujemo pa tudi v drugih evropskih projektih na temo ozaveščanja.

Se želite vključiti v Tedne vseživljenjskega učenja? Obiščite tematsko spletno stran.

Tri poti vodijo do modrosti: razmišljanje – to je najplemenitejše; vzgoja – ta je najlažja; in izkušnja – ta je najbolj neprijetna.

Konfucij

© 2024 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane.

Avtor: Creatim

Skip to content